Loading...


บาทแข็งพ่นพิษ-นักท่องเที่ยวหด ฉุดเศรษฐกิจไทยน่าห่วงนายวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) กล่าวว่า สมาคมฯได้ส่งหนังสือไปยังสมาชิกผู้ประกอบการภาคขนส่งทั่วประเทศให้เฝ้าระวังธุรกิจชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วง
เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวนลดลงตั้งแต่ช่วงต้นปี ประกอบกับภาวะค่าเงินบาทแข็งค่า รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวภายในประเทศลดลง จากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา จากปัจจัยทั้งหมดส่งผลให้การใช้รถโดยสารและตัวเลขรายได้จากการเดินรถหายไปไม่ต่ำกว่า 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังจากนี้หากนักท่องเที่ยวยังลดลงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการประสบกับปัญหาสภาวะหนี้เสียที่ค่อนข้างสูง และอาจล้มเลิกกิจการถึง 5-10%

ขณะเดียวกัน ยังพบปัญหารถทัวร์ล้นตลาด ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 3-4 หมื่นคัน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ขอให้กรมการขนส่งทางบกเร่งพิจารณาการจดทะเบียนรถ โดยหลังจากนี้จะเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ด้านนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย จำนวน 2.9 ล้านคน สร้างรายได้ 1.44 แสนล้านบาท และในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.2562) มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวน 19.6 ล้านคน

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย และอินเดีย แม้ว่าเดือนมิถุนายนจะไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่นักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย จากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival) ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยว ชาวอินเดียเดินทางมาไทยสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ที่ประมาณ 1.8 แสนคน

ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศของโลกที่ชะลอลง อาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีความอ่อนไหวด้านรายได้และราคา และจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้หลายประเทศใช้ภาคการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และให้ความอำนวยความสะดวกในมาตรการด้านการท่องเที่ยว เพื่อแข่งขันในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ทั้งนี้ ประเทศไทยควรส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านมาตรการสิทธิประโยชน์ด้านภาษี และกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว เช่น การขยายระยะเวลาการคืน VAT ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเพิ่มจุด Downtown VAT Refund ให้ครอบคลุมห้างสรรพสินค้าทั่วกรุงเทพฯและครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับทราบนโยบายดังกล่าวมากขึ้น มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองหลักควบคู่เมืองรองผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เพิ่มมาตรการภาษีในช่วงโลว์ซีซั่นประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : บาทแข็งพ่นพิษ-นักท่องเที่ยวหด  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ