Loading...


ไทย-เมียนมา ถกเร่งพัฒนาศก.-เที่ยวชายแดน


ไทย-เมียนมา ถกเร่งพัฒนาศก.-เที่ยวชายแดน

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย 62 พล.ท.พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาค 3 ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ RBC-ร่วมฝ่ายไทย และ พลโท อ่องโซ ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการพิเศษที่ 4 ประธานคณะกรรมการ RBC- ร่วมฝ่ายเมียนมา ประชุม คณะกรรมการชายแดนไทย-เวียนนา ส่วนภูมิภาค RBC ทั้งที่ 33 ที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ และการแก้ไขปัญหา ชายแดน รวมทั้งการประสานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ของไทย-เมียนมา ในระดับ ภูมิภาค RBC

ด้าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก ในฐานะ 1 ในคณะกรรมการ RBC ได้ มอบหมายให้ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผวจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 33 (RBC-33) 

ทั้งนี้การหารือทั้งสองฝ่ายครั้งนี้เพื่อนำแนวทางการพัฒนาการค้าชายแดน-การท่องเที่ยว และความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรม-ยาเสพติด-การค้ามนุษย์-การลักลอบช้ามแดน-การโจรกรรมรถข้ามแดน ฯลฯ ร่วมกัน ซึ่งจังหวัดตาก มีแนวชายแดนติดต่อกับสหภาพเมียนมา กว่า 580 กม. จึงต้องมีการประสานความร่วมมือการทำงาน การพัฒนาชายแดนและการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันกับฝ่ายเมียนมา ทั้งในระดับ คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น TBC แม่สอด-เมียวดี และในระดับ ภูมิภาค RBC รวมทั้งระดับ ประเทศ JBC


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : กองทัพ  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ