Loading...


จินตนาการหลังธารน้ำแข็งหิมาลัยละลายเร็วขึ้น 


จินตนาการหลังธารน้ำแข็งหิมาลัยละลายเร็วขึ้น 
.
จากการศึกษาชุดใหม่ของนักวิทยาศาสตร์ ระบุว่า ระหว่างปี 2000-2016 น้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัย หายไปประมาณ 8,300 ล้านตันต่อปี เทียบกับการสูญเสียน้ำแข็งของเทือกเขาแห่งนี้ระหว่างปี 1975 และ 2000 เท่ากับ 4,300 ล้านตัวต่อปี นั่นหมายความว่ามีอัตราการละลายของธารน้ำแข็งรวดเร็วขึ้นถึงสองเท่า 
.
ศูนย์นานาชาติเพื่อติดตามพัฒนาการของเทือกเขาฮินดู คุช หิมาลัย พบว่า หากประชาคมโลกประสบความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามข้อตกลงปารีส น้ำแข็งกว่าสองในสามของเทือกเขาหิมาลัยจะละลายหายไปหมดสิ้นภายในปี ค.ศ. 2100 หรือประมาณอีก 80 ปีแค่นั้นเอง
.
หากลอกนึกภาพตามก็คือ ปริมาณน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็งจะไหลมาเรื่อยๆ สู่พื้นที่ราบของทั้งหมด 8 ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล จีน ภูฏาน บังกลาเทศ และเมียนมา ผ่านแม่น้ำสายหลักกว่า 10 สายที่กำเนิดจากหิมาลัย นั่นคือ อินดุส คงคา แยงซีเกียง อิรวดี และแม่น้ำโขง 
.
เขตเทือกเขาหิมาลัย-ฮินดู กูช และที่ราบสูงทิเบต เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น ขั้วโลกที่สาม (Third Pole) เนื่องจากเป็นแหล่งธารน้ำแข็งหนาแน่นที่สุด และเป็นแดนน้ำแข็งนอกเขตขั้วโลก นักวิทยาศาตร์คาดการณ์ว่า เมื่อธารน้ำแข็งเหล่านี้ละลายหมดจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำจืดของประชากรโลกไม่ต่ำกว่า 1,900 ล้านคน 
.
ความวิตกกังวลนี้ไม่เกินจริง เพราะหากไม่สามารถหยุดยั้งอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในสิ้นศตวรรษที่ 21 เทือกเขาหิมาลัยจะยังสูญเสียน้ำแข็งไปกว่าหนึ่งในสาม และหากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส น้ำแข็งสองในสามบนเทือกเขาหิมาลัยจะละลายจนหมดสิ้น

เวลานั้นอาจถึงหายนะพลเมืองค่อนโลก

#igreenstory 
ภาพ: David Breashears, courtesy GlacierWorks


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : สิ่งแวดล้อม  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ