Loading...


เชียงรายขนสินค้าพื้นเมือง จับลูกค้าคนกรุง - นักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.62   นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการดังกล่าว โดยอบรมผู้ประกอบการให้มีความรู้ สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ซึ่งเป็นสังคมไร้เงินสด จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการแสดงสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีน และได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการโดยใช้ชื่อว่า Chiangrai Connection โดเปืดดอบรมให้กับผู้ประกอบการ 100 ราย ได้คัดเลือกผู้ผลิตสินค้าที่มีโอกาสทางการตลาด จำนวน 40 ราย เพื่อมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าใน 2 ภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง นำร่อง ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 21-23  มิ.ย. 2562  ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักร 
ตลาดนัดติดแอร์ กรุงเทพมหานคร โดยการนำสินค้ามาแสดงครั้งนี้เพื่อต้องการโปรโมทให้ชาวกรุงเทพฯและนักท่องเที่ยวได้รู้จักสินค้าของจังหวัดเชียงรายอย่างแพร่หลาย ส่วนครั้งที่ 2 มีกำหนดจัดแสดงสินค้า ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค. ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  

นางวนิดา กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า Chiangrai Connection ให้เข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ซื้อ ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออก นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยการนำเสนอนวัตกรรมเป็นครั้งแรกในรูปแบบมินิมาร์ท ที่สินค้าของ Chiangrai Connection จะต้องแสดงศักยภาพของตนเอง ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ ซึ่งผู้ประกอบการที่มีสินค้าไม่หลายหลายอาจไม่ต้องมาจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนขายโดยไม่จำเป็น มีการนำระบบ (Point of Sale: POS) มาใช้ในการจำหน่ายสินค้า และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อให้สามารถใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ E-Money, E-Wallet, Alipay

 

 


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ