Loading...


"สุทธิพงษ์"อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนดันศรีสะเกษเมืองปลูกผักสวนครัว


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563

1)สรุปข่าวเด่นงานพัฒนาชุมชน

2)การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3) แผนปฏิบัติการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

4)การสร้างการรับรู้ วางระบบการสื่อสารทางโซเซียล จัดตั้งกลุ่ม facebook งานพัฒนาชุมชน

5)แนวทางสร้างการรับรู้ให้ตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในภาพรวม /การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ

6)การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ พอ”โคก หนอง นา โมเดล”

7)ความต่อเนื่องคือพลังสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภาพแห่งความจดจำ พืชผักเต็มพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมฯณ ห้องประชุมศรีลาวา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ทั้งนี้ได้ให้พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากร รับชมการประชุมเพื่อรับทราบข้อสั่งการฯผ่านระบบ tv พช.

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอ เพื่อการขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดทำกลุ่มไลน์ เพจ งานพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง ชัดเจน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน การจัดทำ/คัดเลือกคลิปคุณภาพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ พัฒนาห้องประชุมศรีลาวา จัดทำตรากรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ กำหนดแผนแนวทาง วิธีการ สู่การปฏิบัติฯ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ