Loading...


พี่น้องมุสลิมแม่สอดร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดเทศกาลอีฏิ้ลอัดฮา(ชมคลิป)


ตาก-พี่น้องมุสลิมในพื้นที่แม่สอด ร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดในเทศกาลอีฏิ้ลอัดฮา ตามมัสยิส ในพื้นที่ชายแดน ท่ามกลางมาตรการเข้มป้องกันไวรัส COVID-19 ตามประกาศจุฬาราชมนตรีและรัฐบาล

ที่มัสยิดดารุ้ลอิสลาม เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่าตั้งแต่เช้า พี่น้องมุสลิม ในพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สอด เดินทางมาร่วมประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันอีฏิ้ลอัดฮาและเชือดสัตว์พลีทาน โดยพบว่าพี่น้องชาวมุสลิม ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ต่างเข้าแถว เพื่อรับการคัดกรอง การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ วัดไข้ ตรวจอุณหภูมิร่างกาย และลงชื่อ ก่อนเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำมัสยิดดารุ้ลอิสลาม ได้มีการวางมาตราการเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ตามประกาศของจุฬาราชมนตรี ที่กำหนดให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและผู้รับผิดชอบให้ดุลยพินิจ พิจารณาผ่อนปรนการเว้นระยะห่างในแถวละหมาดให้เหมาะสม และให้ผู้เข้าร่วมละหมาดสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า พร้อมนำผ้าละหมาดไปด้วย และปฎิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคและคำแนะนำทางราชการและประกาศจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด

วันฮารีรายอะวันอีฎิ้ลอัดฮา คือวันเฉลิมฉลองการเชือดสัตว์เพื่อพลีทาน โดยส่งเสริมให้อิสลาม ทุกคนที่มีกำลังทรัพย์ทำการเชือดสัตว์ (วัว)ให้ทานแก่คนยากจนเป็นการทำบุญเพื่อรำลึกประวัติศาตร์แห่งความศรัทธาและเสียสละ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ