Loading...


อบจ.ศรีสะเกษอบรมเสริมพลังครอบครัว ล้อมรั้ว ด้วยรัก


องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมเสริมพลังครอบครัว ล้อมรั้ว ด้วยรัก ใส่ใจพ่อแม่วัยรุ่น จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น จำนวน 3 รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

รุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนคูณ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

รุ่นที่ 3 อบรมในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทย ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ได้แก่ การติดต่อสื่อสารทางสังคมออนไลน์ การท่องโลกอินเทอร์เน็ต การเลียนแบบเพื่อให้ทันยุคสมัย ที่เน้นวัตถุนิยมมากกว่าจิตใจ จากผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้เด็กในวัยเรียนและวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย จนกลายเป็นวิกฤตของประเทศไทยไปแล้วจากผล สำรวจปี 2561–2562 จังหวัดศรีสะเกษมีแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปีคลอดบุตรจำนวน 1,074 คน และยังมีตัวเลขการคลอดท้องซ้ำของแม่วัยรุ่นจากปี 2561 จำนวน 119 คน และในปี 2562 มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นถึง 148 คน คุณแม่วัยรุ่นอายุ ต่ำกว่า 20 ปี ที่มีฐานะยากจน และเสี่ยงต่อความยากจน ที่พลั้งพลาดตั้งครรภ์ขึ้นมา ต้องเผชิญช่วงเวลาที่เปราะบางของชีวิต

บางคนอาจได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบ ครัวตัวเอง เช่น พ่อแม่หรือญาติที่มีทัศนคติที่ดี แต่วัยรุ่นส่วนใหญ่มักไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะถูกเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากการมีลูกจะทำให้วัยรุ่นต้องตกอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ที่อัตคัด ไม่จบการศึกษา ตกงาน โดย 25% ของแม่วัยรุ่น มีอาการซึมเศร้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งแม่และเด็ก จึงควรมีการลงทุนที่เหมาะสม ในการให้ความช่วยเหลือ และบริการให้คำ ปรึกษาต่อแม่วัยรุ่น การสนับสนุนและเสริมพลังให้มีทักษะที่สามารถเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตแข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย มีความรู้ด้านการคุมกำเนิด เพื่อป้องกันการท้องซ้ำ มีความรู้ด้านการฝึกอาชีพ เพื่อช่วยให้แม่วัยรุ่นและพ่อวัยรุ่นมีงานทำและมีรายได้ การเข้าถึงการให้บริการคำปรึกษาผ่านสายด่วน

โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การหาที่พักที่ปลอดภัยแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ เพราะบางคนเมื่อตั้งครรภ์ ที่บ้านไม่สามารถยอมรับและไม่สามารถกลับบ้านได้ การให้คำปรึกษา เมื่อประสบปัญหาชีวิตครอบครัว เพื่อยุติการทิ้งเด็ก และยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตพ่อแม่วัยรุ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเสริมพลังครอบครัว ล้อมรั้ว ด้วยรัก ใส่ใจพ่อแม่วัยรุ่น จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แม่วัยรุ่นมีความรู้และมีทักษะในการเลี้ยงดูบุตร เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่น เพื่อ ให้คนในครอบครัวเปิดใจยอมรับ และให้โอกาสแม่วัยรุ่น และเพื่อให้พ่อแม่วัยรุ่นเข้าถึงการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ

การอบรมนั้นถึงแม้จะใช้ระยะเวลาสั้นๆเพียงรุ่นละ 1 วัน แต่ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับฟังทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติการประเมินอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ขั้นตอนการแจ้งเหตุ 1669 การบรรยายและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลภาวะสิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดินหายใจ”(Choking) ในเด็กและผู้ใหญ่ การบรรยายและฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็กและผู้ใหญ่ การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “บทบาทการเป็นบิดา มารดาและการเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่วัยรุ่น” การบรรยายในหัวข้อ “โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและโลกการทำงานของพ่อแม่วัยรุ่น” และการบรรยายในหัวข้อ “เพศศึกษารอบด้านและการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่น” อีกด้วย

โดย รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

รุ่นที่ 2 มอบหมายให้ นายแพทย์เสกสรรค์ จวงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ เป็นประธานในพิธี


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ