Loading...


ทุกร.ร.ปราจีนฯพร้อมเปิดเรียนตามวิถี New Normal


นายมานิตย์ สนับบุญ ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า จากที่จะมีการเปิดเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.63 นี้โรงเรียนต่าง ๆ ได้เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งทำความสะอาดสถานที่ การเตรียมมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามวิถี New Normal พบที่โรงเรียนวัดหนองโพรง มีนายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุ ผอ.โรงเรียนวัดหนองโพรง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 (สพป.ปราจีนบุรี เขต 1) ,คณะครู,นักเรียนได้เตรียมความพร้อม

นายกันพิเชฐษ์ กล่าวว่า จากที่ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะมีกำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 พร้อมกันทั่วประเทศ (Back to Healthy School ) ท่ามกลางสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แม้จะเบาบางลง แต่ยังคงต้องไม่ประมาท ซึ่งโรงเรียน ได้เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม

กันพิเชฐษ์ มลิเกตุ

ทางโรงเรียนได้ร่วมกันวางแนวทางป้องกันโควิด-19 ตามวิถี New Normal โดยกำหนดให้ทางเข้า – ออกโรงเรียนเป็นช่องทางเดียว ก่อนเข้าโรงเรียนตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกเช้า ให้เดินเรียงแถวตอนเรียง 1 กำหนดเส้นทางการเดิน โดยเว้นระยะห่าง ปากทางเข้าโรงเรียนจัดให้นักเรียนทำความสะอาดด้วยการล้างมือ นักเรียนที่มาโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย มีหน้ากากอนามัยสำรองให้นักเรียนยากจน 200 ชิ้น

ขณะนี้ ได้สร้างห้องเรียนยุค New Normal เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิด คือ การเว้นระยะห่างในห้องเรียนก่อนเข้าห้องเรียนมีเจลฆ่าเชื้อกดล้างมือ,วัดอุณหภูมิ เตรียม Faceshield แจกเด็กทั้งหมด 155 คนฟรี

ในชั้นเรียน จัดที่นั่งนักเรียนนั่งโต๊ะเรียนแยกเรียนห่างกัน ประมาณ 1 เมตร แต่ละโต๊ะมีฉากกั้น จำนวนนักเรียน แต่ละห้องจัดไม่เกิน 20 คน / ห้อง

และเว้นระยะห่างของพื้นที่อื่นๆ ในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร โดยกำหนดเส้นทาง เดินไปโรงอาหาร ในโรงอาหาร แบ่งช่วงเวลาการรับประทานอาหาร3 ช่วง อาทิ 10.30 น.เป็นนักเรียนระดับอนุบาล 11.00 น.นักเรียนระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.3 และเวลา 11.30 น.นักเรียนระดับประถมศึกษา ป.4 – ป.6 ในโต๊ะอาหารแบ่งที่นั่งห่างกัน 4 ที่นั่ง พร้อมมีฉากกั้น

"ก่อนเปิดเรียน โรงเรียนได้สื่อสารให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าใจว่าในสถานการณ์เช่นนี้ ก่อนหน้าแล้วอาจสร้างความหนักใจบ้าง เพราะทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยด้วยกันทั้งนั้น โรงเรียนอาจจะต้องจัดการศึกษาแบบผสมผสานกัน อาจจะไม่สามารถจัดห้องเรียนแบบเดิมได้อีกต่อไป”นายกันพิเชฐษ์กล่าว

สำหรับ โรงเรียนวัดหนองโพรง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ละดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนรวมกว่า 150 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 คน


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ