Loading...


"แรมโบ้" พร้อมหนุน อปท.รูปแบบพิเศษ"นครแม่สอด "


แม่สอด-"แรมโบ้" ผช.รมต.ประจำ นายกรัฐมนตรี พร้อมหนุน อปท.รูปแบบพิเศษ"นครแม่สอด " ตามที่ "นายกฝอ" ยื่นเสนอ

 

ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองประธานสภาผู้เเทนราษฎร คนที่ 1(นายสุชาติ ตันเจริญ) พร้อม ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ " นายกฝอ" นายกเทศมนตรีนครเเม่สอด จังหวัดตาก เดินทางเข้าพบนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ "แรมโบ้ " ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้เพื่อยื่นหนังสือกับ "แรมโบ้ "นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา) ได้สนับสนุนเเละผลักดัน การยกฐานะเทศบาลนครเเม่สอด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปเเบบพิเศษ "นครเเม่สอด" ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 และนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เข้าพบกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

ภายหลังได้รับหนังสือแล้ว นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ "แรมโบ้" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี จะได้ยื่นหนังสือต่อไปยัง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อที่จะให้การสนับสนุนและผลักดัน การยกฐานะให้เทศบาลนครแม่สอด ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็น องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(ปท.)รูปแบบพิเศษ"นครแม่สอด" ต่อไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ