Loading...


"คลัง"สั่งเร่งรีดภาษีปชช.-ศึกษาเงินกู้เพิ่มนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมจัดเก็บภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ไปจัดเตรียมแนวทางในการบริหารจัดการรายได้รัฐบาลในอนาคต หลังจากที่ปีนี้ได้รับผลกระทบหนักจากโควิด-19 จนทำให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาล จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

"การเก็บรายได้ของรัฐบาล ถูกผลกระทบของโควิด และผลกระทบช่วยผู้ประกอบการ ซึ่งคลังจะมีมาตรการบริหารการจัดเก็บรายได้ ตอนนี้ได้สั่งการกรมภาษีไปแล้ว" นายอุตตม กล่าว

สำหรับการจัดเก็บรายได้ปี 2563 จะไม่ได้ตามเป้า ก็อาจจะต้องมีการกู้เงินเพิ่ม ให้เพียงพอกับรายจ่าย แต่ยังไม่ได้ดูตัวเลข

อย่างไรก็ตาม หากจะต้องมีการกู้ก็เป็นไปตามขึ้นตอน มีคณะกรรมการที่ดูแล สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) พิจารณา และเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามขั้นตอน ต้องไปดูว่าตกลงแล้วตัวเลขจะเป็นอย่างไรก่อน วันนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นอย่างไร กำลังดูเรื่องกันอยู่

ส่วนเงินกู้จาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาทเป็นเรื่องของสภาพัฒน์ที่เป็นหน่วยหลักในการกลั่นกรอง แนวทางมีอยู่แล้ว ต้องดูว่าเป็นโครงการที่เข้ากรอบ ที่ พ.ร.ก.กำหนดไว้แล้ว และจะดูเนื้อโครงการ ความเหมาะสมเป็นอย่างไร งบประมาณมีอยู่เท่านี้ ต้องดูให้ใช้ให้เกิดผลที่ดีที่สุด ให้ตรงที่สุด

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีส่วนราชการเสนอขอใช้เงินเกินกว่า กรอบ 4 แสนล้านบาท คลังยังไม่มีความจำเป็นต้องออก พ.ร.ก.กู้เพิ่ม ใช้กรอบที่มีอยู่ก่อน ภายใต้กรอบ 4 แสน ทำให้ตรงจุดมากที่สุด ใช้เงินให้มีประสิทธิภาพที่สุด สอดรับกับเป้าหมายที่ต้องการที่ต้องการดูแลเศรษฐกิจในประเทศช่วง 1 ปี -1 ปีครึ่ง ที่ภาคส่งออกยังไม่ฟื้น

"สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ต้องดูแลเศรษฐกิจภายในหมุนเวียนไปได้ มีการจ้างงาน มีการจับจ่ายใช้สอย อันนี้คือเป้าหมายหลัก ดังนั้นงบประมาณภายใต้ 4 แสนล้านจะไปในทิศทางนั้น ถ้าจะดูแลเศรษฐกิจในประเทศ ต้องดูแลในระดับพื้นที่เป็นหลัก" นายอุตตม กล่าว


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ