Loading...


เตือนคนไทยเลี่ยงม็อบฮ่องกงชุมชุมใหญ่นับล้านคน


เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 62 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฮ่องกง เลี่ยงไปสถานที่ชุมชุมเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากขณะนี้มีการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในฮ่องกงต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายไปจีนคาดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ซึ่งการชุมนุมประท้วงอาจจะยืดเยื้อรวมทั้งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์ความรุนแรง

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ขอให้คนไทยในฮ่องกงพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านไปในบริเวณที่ชุมนุมประท้วงและบริเวณใกล้เคียงข้างต้น นอกจากนี้ ขอให้นักท่องเที่ยวโปรดเผื่อเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ รวมถึงสนามบินด้วย

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานระบุว่า บรรดาผู้พิพากษาอาวุโสของฮ่องกง ต่างออกมาแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากไม่มีความเชื่อมั่นในระบบศาลยุติธรรมของจีนแผ่นดินใหญ่

เช่นเดียวกับกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ออกมาแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับระบบกระบวนการยุติธรรมของจีน ที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่า มีการทรมาน การใช้อำนาจในการคุมขัง การใช้กำลังเพื่อบังคับให้สารภาพ รวมทั้งปัญหาในการเข้าถึงทนายความ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ