Loading...


"สมคิด"ควงบิ๊กนักธุรกิจหารือ "หลี่ ซี" เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน


เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2562 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิค นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผู้แทนจากภาคเอกชน ให้การต้อนรับคณะ นายหลี่ ซี สมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจํามณฑลกวางตุ้ง ในโอกาสหารือความร่วมมือการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ห้องคันธวาส โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล ถ.วิทยุ ปทุมวัน

โดยการหารือในครั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือที่ผ่านมาระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีการเชื่อมโยงตลาดไปยังจีนเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านความร่วมมือด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1. ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจ E-commerce โดย Alibaba ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2. ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับ กับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council: HKTDC) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council: HKTDC) และ 3. ความร่วมมือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับ บริษัท Tus-Holdings ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนา EEC Startup Hub ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (MOU) ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และบริษัท Tus-Holdings ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ความร่วมมือข้างต้นนำมาซึ่งการพัฒนาความร่วมมือและกิจกรรมต่าง ๆ ในอีกหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมาก

 


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : สมคิด จาตุศรีพิทักษ์   กระทรวงอุตสาหกรรม  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ