Loading...


ธกส.ยันโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 8.2 ล้านครบพ.ค.นี้


เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2563 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)​ กล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 5,000 บาท 3 เดือนว่า หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจความซ้ำซ้อนในมาตรการเราไม่ทิ้งกันกับกระทรวงการคลัง ระบบประกันสังคม และข้าราชการบำนาญ มีผู้มีได้สิทธิ์ตามเงื่อนไขจำนวน จำนวน 6.77 ล้านราย โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งข้อมูลมาให้ธ.ก.ส.โอนเงินรอบแรกแล้ว จำนวน 3.35 ล้านราย และเมื่อตรวจความซ้ำซ้อนกับกระทรวงมหาดไทย พบว่า มีเสียชีวิต 527 ราย ซึ่งเหลือจำนวนที่ธ.ก.ส.โอนเงิน 3.3 ล้านราย และธ.ก.ส.ดำเนินการจ่ายเงินไปหมดแล้วในวันที่ 15-21 พ.ค.ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามส่วนในวันที่ 20 พ.ค.นี้ ธ.ก.ส ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมอีกในการโอนเงินรอบที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย โดยในจำนวนนี้เสียชีวิต 109,120 ราย คงเหลือจำนวนที่ต้องโอนเงิน 3.4 ล้านราย ซึ่งจะดำเนินการจ่ายในวันที่ 22-29 พ.ค.63 และธ.ก.ส.จะได้ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรอีกครั้งในวันที่ 27พ.ค.นี้

สำหรับกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เกษตรกรอีก 1.5 ล้านรายตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)​ ซึ่งจะจ่ายเงินได้วันที่ 30-31 พ.ค.63 รวมแล้วในเดือนแรก คือ พ.ค.นี้ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรได้ 8.2 ล้านราย โดยธ.ก.ส.จะเริ่มจ่ายวันเสาร์-อาทิตย์ให้ด้วย เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 พ.ค.เป็นต้นไป

"ในจำนวน 3.3 ล้านรายรอบแรกมีการโอนไม่สำเร็จอยู่กว่า 100,000 ราย ในจำนวนนี้กว่า 97% ธ.ก.ส.พบว่าเกษตรกรที่ไม่ระบุเลขบัญชีในการโอน จึงอยากฝากให้เกษตรกรไปตรวจสอบสิทธิ์และรีบแจ้งเลขบัญชี ทุกธนาคารในเว็บไซต์www. เยียวยาเกษตรกร.com”นายกษาปณ์ กล่าว


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ