Loading...


เกษตรพอเพียงพึ่งตนเองตามรอยในหลวงร.9(ชมคลิป)


เกษตรพอเพียงพึ่งตนเองตามรอยในหลวงร.9

นี่คือ...คำอธิบายได้อย่างดี “ยุคไวรัสโควิค -19”

โดย...มานิตย์ สนับบุญ

หากใครผ่านมาบริเวณริมถนนสายบ้านท่าโพธิ์ –ท่าเรือ “หมู่บ้านเกาะยายหนัก”เลขที่ 51 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เส้นทางท่องเที่ยวผ่านไปสู่น้ำตกตะคร้อ,น้ำตกธารทิพย์ มีศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตำบลหนองแก้ว พื้นที่เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ของครอบครัว ชุมชนและสังคม จะพบเห็น คูณวัชรพงษ์ ทูคำมี อายุ 44 ปี อดีตหนุ่มโรงงาน ผู้หันเหชีวิตมาทำเริ่มทำ เกษตรพอเพียง ตั้งแต่อายุ 20 ปี ในพื้นที่ มีหลากหลายทั้ง ไม้ผลหลายชนิด อาทิ มะม่วง ,มังคุด,มะไฟ ,มะยงชิด พื้นที่ทำนา ,ปลูกพืชผักสวนครัว ,เลี้ยงสัตว์เป็ดไว้กินไข่ ,เลี้ยงปลาในแหล่งน้ำ พร้อมทำการแปรรูปผลผลิต มีโรงสีข้าวเองขนาดเล็ก , เครื่องผสมปุ๋ยหมัก ,เผาถ่านเป็นเชื้อเพลิงใช้ในครอบครัว และที่หน้าบ้านมีร้านค้าไว้ในการวางสินค้าเกษตรอินทรีย์ขาย

คุณวัชรพงษ์ บอกว่า ก่อนทำเกษตรพอเพียง มีแนวคิดตรงกันในครอบครัวแล้ว จึงลงมือทำ ยึดแนวเกษตรพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 เริ่มจากการจัดสรรพื้นที่ ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ในพื้นที่ 16 ไร่ ปลูกข้าว , ผลไม้ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ใช้สอย พืชสวนครัว มีแหล่งน้ำทำการผลิต โดยขุดสระ หรือ คูน้ำ เป็นทั้งแหล่งน้ำสำหรับผลผลิต เป็นแนวเขต - ป้องกันไฟ เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่นาของคนอื่น ๆ ที่หลังเก็บเกี่ยวแล้วมักเผาทุ่งฟางข้าว

ในนาข้าว ทำการไถ - หว่านปลูกข้าวหอมมะลิแดง ,ข้าวเหนียวงู ,ข้าวเหนียวลืมผัว หลังการเก็บเกี่ยวทำการแปรรูปสีข้าวเก็บไว้กิน ที่เหลือส่งขาย ถังละ 150 บาท และส่วนหนึ่งส่งตลาดต่างประเทศ ซึ่งไม่พอจำหน่าย รายได้ อื่น ๆ เหลือจากกินในครอบครัว แล้วนำมาขาย อาทิ ตะไคร้ ส่งออกตลาดต่างประเทศอียู. พริก ,กระเพรา พอลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยทำตามกำลัง ทำให้อยู่อยู่รอดพึ่งตนเองได้

โดย ปี 2558 ผลิตส่งขาย ทั้งตลาดภายใน – ภายนอก พร้อม ๆ ทำให้มาตรฐานผลผลิตให้มีคุณภาพและเกิดการยอมรับ ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ) IFORM E-U CONADA และมีการจดวิสาหกิจชุมชน, จดทะเบียนพาณิชย์ พร้อม ๆ เผยแพร่ให้กับชุมชน หรือ ผู้สนใจในการเรียนรู้

ในการขายส่งจำหน่ายหลังผลิตได้ ส่งขายในชุมชน - ตลาดนัดทั่วไป , ส่งขายตลาดสีเขียว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส่งเครือข่ายเกษตรอินทรี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และ ส่งขายตลาดสีเขียว รพ.กบินทร์บุรี

คุณวัชรพงษ์ บอกว่า ขณะนี้วางแผนทำตลาดออนไลน์ เริ่มมีแพจเก็ต เสนอเมนูชุดอาหารต่อผู้บริโภคให้ครอบครัวไหนที่ต้องการสินค้าเกษตรอินทรี จะส่งขายให้โดยตรง ปัจจุบันรายได้ในการพึ่งตนเองของครอบครัว มีรายได้ ระหว่าง 500 – 1,000 บาท / วัน

“ยุคสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงเป็นการอธิบาย คำตอบว่า การทำเกษตรแบบพอเพียง สามารถเลี้ยงคนในครอบครัว ให้มีอาหารการกินอยู่ให้สามารถอยู่รอดพึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง"

สำหรับคนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ นายวัชรพงษ์ ทูคำมี หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 5787947 หรือในเฟสบุ๊ค”


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ