Loading...


ลาวเปิดเรียนแล้ว คุมเข้มใส่หน้ากาก-เว้นระยะห่าง1เมตร


เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 สำนักข่าวสารประเทศลาว รายงานว่า รัฐบาลลาวอนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา เปิดการเรียนการสอนได้แล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 7 แต่ต้องให้รักษาระยะห่าง 1 เมตรขึ้นไป พร้อมทั้งมีจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ และทำความสะอาดสถานที่อย่างเข้มงวด

หัวหน้าศึกษาธิการและกีฬา นครหลวงเวียงจันทน์ ระบุว่าการเรียนการสอนในแต่ละชั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด เริ่มจากเพิ่มห้องเรียน เพื่อให้รักษาระยะห่าง 1 เมตรขึ้นไปของนักเรียน ให้เหลื่อมเวลาพัก หรือเวลาเลิกเรียน เพื่อลดความแออัดของนักเรียน พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจตราการปฏิบัติตามโรงเรียนต่างๆ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ