Loading...


"สี จิ้น ผิง"ยันป้อนวัคซีนทั่วโลกเมื่อพัฒนาสำเร็จ


สี จิ้น ผิง ประธานาธิบดี ของจีน กล่าวระหว่างการประชุมออนไลน์ครั้งแรกขององค์การอนามัยโลกว่า จะเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นๆ เข้าถึงวัคซีนอย่างแน่นอนหากจีนพัฒนาได้สำเร็จ

“การพัฒนาและการใช้วัคซีนของ Covid-19 เมื่อกลายเป็นความจริงแล้ว ในประเทศจีนจะเป็นสินค้าที่เข้าถึงได้ทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนของจีนในการรับรองการเข้าถึงวัคซีนและความสามารถในการเข้าถึง (วัคซีน) ของประเทศกำลังพัฒนา” สีจิ้นผิงกล่าวในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly)

ผู้นำจีน ยังกล่าวสนับสนุนการสืบสวนแหล่งที่มาของไวรัสของประชาคมโลกว่า จีนสนับสนุนการประเมินผลการระบาดที่ครอบคลุมหลังจากสิ้นสุดการระบาดแล้ว และยืนยันว่าจีนมีทัศนะที่เปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบ และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสในเวลาที่เหมาะสมแล้ว

“เราจำเป็นต้องยืดหยัดในความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับวิธีการทดสอบ, การรักษา และการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยา เราจำเป็นต้องสนับสนุนการวิจัยทั่วโลกโดยนักวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับแหล่งที่มาและการแพร่กระจายของไวรัส”

ประธานาธิบดี ของจีน กล่าวอีกว่า ให้คำมั่นว่าจีนจะมอบเงิน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐในระยะเวลาสองปีเพื่อต่อสู้กับไวรัส รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ