Loading...


ศูนย์การค้าป่าตองคุ้มเข้มโควิดก่อนเปิดบริการ17พ.ค.


ภูเก็ต-"จังซีลอน"ศูนย์การค้าใหญ่ป่าตอง ยกระดับคุ้มเข้มความปลอดภัยขั้นสูงสุดของการช้อปปิ้ง 7มาตรการ ก่อนเปิดบริการลูกค้า 17 พ.ค.เป็นต้นไป

นายประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการวันที่ 17พ.ค.63 หลังมาตรการคลายล็อกคุมโควิด-19 โดยจัดทำบิ๊กคลีนนิ่งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งศูนย์การค้า พร้อมทั้งได้เตรียมแผนรับมือเสริมความปลอดภัยขั้นสูงสุดของการช้อปปิ้งอย่างปลอดภัยด้วย 7 มาตรการหลัก ได้แก่

1.มาตรการ “No Mask-No Entry” พนักงานและลูกค้าทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ และเข้ามาใช้บริการ

2.มาตรการ “Health Screening” การตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและลูกค้าทุกคน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่และการเข้าใช้บริการ ติดสัญลักษณ์แสดงผ่านการคัดกรอง และหากพนักงานหรือลูกค้ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ศูนย์การค้าฯ จะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน หรือเข้าใช้บริการเด็ดขาด

3.มาตรการ “Self-Sanitizer” การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้บริการลูกค้าทุกทางเข้าศูนย์การค้าฯ และภายในศูนย์การค้าอย่างทั่วถึงร้านค้าทุกร้านจะต้องจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ และพนักงานทุกคนจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนการให้บริการ และสำหรับพนักงานที่ต้องให้บริการใกล้ชิดลูกค้าจะต้องสวมใส่หน้ากาก Face Shield และถุงมือทุกครั้ง

4.มาตรการ “Extra Cleaning” จัดทำ Big Cleaning และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายใน และภายนอกศูนย์การค้าฯ ทุกเดือน, ทำความสะอาดสถานที่ จุดสัมผัส และอุปกรณ์ต่างๆด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที,ทำความสะอาดบัตรจอดรถและบัตรศูนย์อาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกใบก่อนใช้งานทุกครั้ง, ทำความสะอาดภายในห้องน้ำและสุขภัณฑ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง, จัดเตรียมน้ำยาล้างมือ และกระดาษชำระให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ และพนักงานทำความสะอาดทุกคน จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย สวมใส่ถุงมือยาง และจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้พร้อมระหว่างการปฏิบัติงานทุกครั้ง

5.มาตรการ “Social Distancing” กำหนดการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ของทุกจุดเสี่ยงภายในศูนย์การค้าฯ ด้วยการทำสัญลักษณ์ หรือตีตารางกำหนดระยะห่าง อาทิ บริเวณทางเข้าศูนย์การค้าฯ, การใช้บันไดเลื่อน, บริเวณในลิฟท์, การเข้าใช้ห้องน้ำ, จุดรอใช้บริการหรือซื้อสินค้า และจุดชำระเงิน เป็นต้น พร้อมทั้งจัดช่องทางเข้าและออกศูนย์การค้าฯ คนละประตู เพื่อลดการแออัด และสำหรับร้านอาหาร จัดที่นั่งเว้นระยะห่างสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่พักรอให้มีระยะห่างไม่ต่ำว่า 1.5 เมตร

6.มาตรการ “Communications” การให้ความรู้และคำแนะนำ สำหรับมาตรการด้านสุขอนามัย และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ พนักงาน, พนักงานร้านค้าและลูกค้า ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ และระบบออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำสัญลักษณ์สำหรับจุดให้บริการ เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น สัญลักษณ์เว้นระยะห่าง เป็นต้น

7. มาตรการด้านสุขอนามัยของพนักงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้แก่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากาก Face Shield และถุงมือยาง เป็นต้น การจัดสถานที่ทำงาน ให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, การจัดสถานที่นั่งรอของผู้มาติดต่อ ให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร, จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี พร้อมจัดทำบันทึกประวัติการเดินทางของพนักงาน หากมีอาการไข้ ไอจาม มีน้ำมูก ขอให้พนักงานหยุดการปฏิบัติงานทันที และให้รีบไปพบแพทย์ ขอให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยง หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อน และหากสมาชิกในครอบครัวมีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยง ขอให้รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อเฝ้าระวัง

 

นอกจากนี้ ศูนย์การค้าฯ งดการจัดกิจกรรมทุกประเภทที่เป็นการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก พร้อมทั้งปรับเวลาเปิด-ปิดการให้บริการของศูนย์การค้าฯ เป็นเวลา 11.00 - 20.00 น. และยังคงปิดให้บริการในส่วนของบางพื้นที่ ตามที่ภาครัฐกำหนด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เชื่อมั่นว่าด้วยมาตรการที่รัดกุม และการเตรียมความพร้อมในทุกด้านจะสามารถเอาชนะจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ