Loading...


กงสุลใหญ่ลาวมอบใบประกาศเกียรติคุณนายกเล็กอบต.ท่าพระ


ขอบคุณ : นายคมคาย พระวรไซ รองกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นายวิสิฐ จันทะรี ปลัด อบต.ท่าพระ ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.ท่าพระ เพื่อแสดงความขอบคุณในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว และการสนับสนุนการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สถานกงสุลฯ ตามแผนงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัโควิด-19 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการ อบต.่ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ