Loading...


แม่สอดนำร่องพัฒนาการศึกษา ON LINE สกัดเชื้อโควิด-19


นครแม่สอด-ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด-ผู้บริหาร-สท.นครแม่สอด นำร่องพัฒนาระบบการศึกษา ON LINE ผ่านระบบดิจิตอล@CABLE TV ป้องกันสกัดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “ดร.นายกฝอ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอดเป็นการพัฒนาระบบการศึกษา โดยใช้ระบบออนไลน์ทาง Line และ facebook -CABLE TV รวมทั้งระบบดิจิตอลเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การเรียนการสอนระบบใหม่ หากต้องมีการขยายเวลาการเปิดภาคเรียนการศึกษาและจำเป็นต้องให้นักเรียนศึกษาได้ทำการเรียนการสอนอยู่กับบ้านผ่านระบบออนไลน์ในทุกมิติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเปิดการเรียนการสอน

ทั้งนี้รวมทั้งการไม่สามารถที่จะให้นักเรียน ไปเรียนในสถานศึกษา ตาม ห้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนได้และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 จึงต้องมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์เทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำร่องที่จะใช้ระบบการเรียนการสอนดิจิตอล=ออนไลน์ =CABLE TV เรียนอยู่บ้าน ไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาด ในพื้นที่ โดยมีการประชุมที่ห้องประชุมนพรัตน์ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดหลังใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่า ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกที่นำร่องในการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ดิจิตอล มาทำการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ที่มีอยู่ 5 แห่งรวมทั้งสถานศึกษาที่เชื่อมโยงเครือข่ายกับทางเทศบาลนครแม่สอดอีกหลายแห่ง


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ