Loading...


พาณิชย์ยันสงครามการค้าไม่กระทบส่งออกข้าวไทย10ล้านตัน


เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในระหว่างปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ข้าวไทยแหล่งอาหารของโลก"ว่า ในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยไว้ที่ 10 ล้านตัน มูลค่า 180,000 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว ที่ส่งออกได้ 11.09 ล้านตัน ซึ่งแม้ปริมาณการส่งออกจะลดลง แต่มูลค่าการส่งออกจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เพราะส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยไม่ได้ลด และข้าวหลายชนิดมีราคาดีขึ้น 

"ที่ยังคงเป้าหมายการส่งออกข้าวไว้ที่ 10 ล้านตัน เพราะมองว่าปัญหาสงครามการค้าที่เกิดขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคข้าว อีกทั้งยังมีปัญหาภัยแล้งจากเอลนีโญ ทำให้ผลผลิตข้าวของหลายประเทศลดลง จึงเป็นโอกาสในการส่งออกข้าวของไทย และไทยยังได้พัฒนาการผลิตข้าวโดยใช้นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ทำให้ข้าวไทยมีความหลากหลาย สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ได้" นายบุญยฤทธิ์ กล่าว

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน ได้ส่งผลให้กำลังซื้อของประเทศต่างๆ ลดลง ทำให้หลายประเทศหันไปซื้อข้าวจากประเทศผู้ผลิตอื่น ที่มีราคาถูกกว่า เช่น เวียดนาม ที่ข้าวขาว 5% อยู่ที่ตันละ 365 เหรียญสหรัฐฯ แต่ของไทยตันละ 385-390 เหรียญฯ นอกจากนี้ ข้าวไทยยังมีราคาแพงกว่าคู่แข่ง จากปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่า โดยต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดูแลให้อยู่ในระดับ 32 บาทต่อเหรียญฯ เพราะหากแข็งค่ามากกว่านี้ ข้าวไทยจะแข่งขันได้ลำบาก


Loading...

ทั้งนี้สำหรับการส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 62 มีปริมาณ 3.1 ล้านตัน หรือส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 800,000 ตัน โดยภาคเอกชนคาดว่า ทั้งปี 62 จะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน เป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน ส่วนเวียดนาม คาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน

ขณะที่ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ไม่ว่ารัฐบาลใหม่จะมาจากพรรคการเมืองใด ควรจะเดินหน้านโยบายการใช้ตลาดนำการผลิต และไม่ควรกำหนดนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อกลไกตลาด รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ทั้งผู้ส่งออก โรงสี และชาวนาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของไทยทั้งระบบ


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : ส่งออกข้าว   พาณิชย์   สงครามการค้า   ข้าวราคาดี  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ