Loading...


พ่อเมืองปัตตานีสั่งล็อกดาวน์ป้องกันไวรัสโควิดแพร่ระบาด


เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63นายไกรศร วิศิษฏิ์วงค์​ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ออกหนังสือสั่งการ​ ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดที่ออกตามพ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ทั้งนี้ให้ตั้งด่านตรวจและจุดสกัดในเส้นทางเข้าพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอทุกเส้นทาง โดยประกอบกำลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และปกครองเพื่อดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงการติดโรคตั้งแต่เวลา 00.01 วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

คุมตรวจเข้ม 4 เป้าหมายสำคัญ 1)ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย 2) ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3)ผู้เดินทางจากต่างจังหวัด และ 4)ผู้เดินทางในจ.ปัตตานีที่มีพฤติกรรมสงสัยหรือเสี่ยงการติดต่อ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ