Loading...


พ่อเมืองปราจีนบุรียันผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 3 ราย


เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีน บุรีรายงานข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ข้อมูลส่งตรวจหาเชื้อ สะสม 44 ราย ไม่พบเชื้อ 40 ราย รอผลการตรวจ 1 ราย ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 3 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงาน ขณะที่ตามโลกออนไลน์ทั้งในเฟสบุค-ไลน์ มีการแชร์สนั่นทั่วไป พบผู้ป่วยรายที่ 4 ล่าสุด ของ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมาพักที่ อ.บ้านสร้าง โดยผู้ติดเชื้อเป็นหญิง อายุ 59 ปี อาชีพเจ้าของกิจการร้านอาหารในประเทศอังกฤษ พร้อมพบ จ.ปราจีนบุรีได้เข้มงวดมีคำสั่งให้ร้านเกมส์,อินเตอร์เน็ต ,โรงเรียน ปิดสนิททั้งจังหวัด ขณะห้างสรรพสินค้า-ตลาดนัดพบคุมเข้ม สุขอนามัย อย่างเข้มงวด

 

ได้มีการสื่อสารในการป้องกันตนเองสำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้สร้างสุขอนามัย ยึดหลัก “ลด เลี่ยง ดูแล” คือ ลดความเสี่ยง ด้วยการล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึก ไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม ด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ทำตนเองให้แข็งแรง และกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาด

สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัย 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงภูมิลำเนา กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบจนมือแห้ง หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยแบบประเมินออนไลน์โรงพยาบาลราชวิถี https://bit.ly/2x8LLD6 และติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ“ไทยรู้ สู้โควิด” ทาง Twitter, Facebook, Line official, TikTok และ ChatBot 1422 ทาง ID : @COVID-19 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 0 3721 1626 ต่อ 120, 108 ในเวลาราชการ

 

พร้อมกันนี้ ผู้สื่อข่าวลงตรวจสอบ พบว่าร้านเกมส์ – อินเตอร์เน็ต ,ร้านอาหารผับ- มีดนตรี ,สถานศึกษา ส่วนห้างสรรพสินค้า,ตลาดนัด มีการคุมเข้มในการผ่านเข้า-ออกที่ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ได้มีการปิด ของ นายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ตามคำสั่ง คณะกรรมการ โรคติดต่อ จังหวัดปราจีนบุรี


Loading...

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรค 69 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรีได้มีคำสั่งที่ 1/2563 เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโลก 19 ในพื้นที่จังหวัดลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ไปแล้วก่อนหน้านี้ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความรุนแรงยิ่งขึ้นทำให้จำเป็นต้องกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน อาศัย อำนาจ ตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรีตามมติที่ประชุมครั้ง ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 จึงให้สถานที่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ 19 ปิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 ดังนี้

 

1. สถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง 2. ตลาดและตลาดนัดให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ร้านขายยาและสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและให้ผู้ประกอบการจัดให้มีทางเข้าออกเท่าที่จำเป็นและให้ทางเข้ามีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิหากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสห้ามเข้าโดยเด็ดขาดและขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการตลาดและตลาดนัดถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดหากพบว่ามีการฝ่าฝืนให้รายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อพิจารณาสั่งติดต่อไป

3. ปิดพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารเครื่องดื่มในร้านสะดวกซื้อ 4. ปิดสถานบริการ การแนะสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการได้แก่โรงเบียร์ผับบาร์ร้านคาราโอเกะหรือสถานที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการโดยจัดให้มีดนตรีไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงหรือแสดงดนตรีหรือการจัดแสดงอื่นใด เพื่อการบันเทิง รวมถึงสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนให้สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกินในสถานที่และบริเวณนั้น

 

5. ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ. ศ. 2559 (ร้านสปาร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) 6. ปิดสถานประกอบกิจการอาบน้ำอบไอน้ำอบสมุนไพรเว้นแต่การรักษาพยาบาลดังกล่าวในสถานพยาบาล 7. ปิดสถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 8. ปิดสระว่ายน้ำรวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านอาคารชุดที่พักอาศัยหรือภายในโรงแรม

 

9. ปิดสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสและหรือโยคะและ สนาม กีฬาประเภทที่มีการสัมผัสร่างกายหรือใอุปกรณ์กีฬาร่วมกันรวมถึงการจัดแข่งขันกีฬาทุกประเภท 10. ปิดเครื่องเล่นในอาคาร เครื่องเล่น ภายนอกอาคารเครื่องเล่นชั่วคราวสวนสนุกเครื่องเล่นทางน้ำ 11. ปิดร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตตู้เกมสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์หรือสถานที่อื่นใดที่มีการให้บริการในลักษณะคล้ายกัน 12. ปิดร้านคาราโอเกะ 13. ปิดสถานประกอบกิจการโรงมหรสพโรง(ภาพยนตร์โรงละคร) 14 .ปิดศูนย์พระเครื่องพระบูชาและสนามพระเครื่องพระบูชา 15. ปิด คลับเฮ้าส์ หรือสถานที่จำหน่ายอาหารภายในสนามกอล์ฟและให้งดการแข่งขันทุกประเภท 16. ปิดสนามยิงปืน

17. ปิดโต๊ะสนุกเกอร์และเลียด 19. ปิดสนามชนไก่สนามซ้อมคลองไก่สนามแข่งนก หรือ สนาม หรือ พื้นที่การจัดให้สัตว์ต่อสู้กัน 20. ให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ 19 ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า 100 คนเช่นกันจัดการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตหรือหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตรเป็นการชั่วคราว 21. ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มรวมทั้งร้านอาหารในโรงแรมให้จัดที่นั่งรับประทานอาหารให้มีความห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร22 .ให้ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทุกแห่งดำเนินการจัดให้มี ทางเข้า -ออกเท่าที่จำเป็นและให้ทางเข้ามีจุดคัดกรอง(ตรวจวัดอุณหภูมิ)หากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสห้ามเข้าโดยเด็ดขาดและขอความร่วมมือประชาชนส่วนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 23. ให้สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักคลีนิคเสริมความงามและสถานเสริมความงามจัดระบบให้บริการเพื่อลดความแออัดเช่นใช้ระบบการนัดหมายอันหนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นนานช้าไป จะก่อให้เกิด เสียหายร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1)แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครองพ.ศ 2539 ทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พศ 2563 สั่ง ณ วันที่ 23 เดือนมีนาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ได้มีการแชร์ทางไลน์ เฟสบุ๊ค รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อโกวิด-19 อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 24 มีนาคม 2563 อำเภอบ้านสร้างได้รับรายงานจากญาติของผู้ติดเชื้อดังนี้ 1. ผู้ติดเชื้อนางกลอยใจ สำเภาทอง อายุ 59 ปี อาชีพเจ้าของกิจการร้านอาหารในประเทศอังกฤษ

 

T i m e LINE กลางคืนวันที่ 21 มีนาคม 2563 เดินทางกลับจากอังกฤษ นั่งรถยนต์ส่วนตัวจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าพักที่ เลขที่ 47/1 หมู่ 4 ตำบลกระทุ่มแพ้วพร้อมกับ โดยมากับนายดุสิต สำเภาทองสามี

 

22 มีนาคม 63 พักอยู่ในบ้านพักไม่ได้ออกไปพบใครทั้งสามีภรรยา กลางคืนวันที่ 23 มีนาคม 63 รู้สึกว่ามีอาการป่วยมีไข้ได้โทรศัพท์แจ้ง เจ้าหน้าที่รพ. สต กระทุ่มแพ้วทราบ และญาติของนางกลอยใจได้ติดต่อรถAMbulance เอกชน จากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมารับตัวไป แอดมิทที่รพ. บำรุงราษฎร์

 

24 มีค. 63 รพ. บำรุงราษฎร์ยืนยันยันการติดเชื้อให้ญาติผู้ป่วยทราบ ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อนายดุสิต สำเภาทอง อายุ 59 ปี กักตัว สังเกต อาการ 14 วันอยู่ในรพ. บำรุงราษฎร์ยังไม่พบเชื้อ 3 กลุ่มเสี่ยงบ้านอยู่ในระยะ 50 เมตรของบ้านผู้ติดเชื้อพักอาศัย 1. นายประเชิญ ตันขุณห์ อายุ 75 ปี 2,นางนภาพร ตันขุณห์อายุ 71 ปี นายเอกพงษ์ ตันขุณห์ อายุ 50 ปีเลขที่ 49 หมู่ 4 ตำบลกระทุ่มแพ้ว 4. นายเจษฎา ตันขุณห์ อายุ 41 ปี 5. เด็กหญิง อริษชยา ตันขุณห์ อายุ 3 ปีเลขที่ 4/1 หมู่ 4 ตำบลกระทุ่มแพ้ว

หมายเหตุ การดำเนินการของอำเภอบ้านสร้าง 1 กับตัวกลุ่มเสี่ยง 5 คนเป็นเวลา 15 วัน 2 กำหนดให้บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ 4 ตำบลกระทุ่มแพ้วมีผู้ป่วยมาพักอาศัยเป็นเขตห้ามเข้าชั่วคราว

 

ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามจากนายชัยวรรณ นิยม นอภ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ได้รับการเปิดเผย ทางกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลดังกล่าวเข้ามา

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ