Loading...


ราชภัฏศรีสะเกษ ขยายเวลารับสมัครนักเรียน นักศึกษา(ชมคลิป)


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษออกประกาศ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติระดับปริญญาตรีประเภททั่วไปปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ทำประกาศสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 5 ปีประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว เกิดการแพร่ระบาด การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ทำให้นักศึกษาบางคนมีความประสงค์สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไม่สะดวกต่อการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้โอกาสแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ด้วยรายละเอียดดังนี้

กำหนดการขยายเวลารับสมัคร

วันที่ 21 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2563 จำหน่ายใบสมัคร สถานที่ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ค่าสมัคร 100 บาท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 รายงานตัวเป็นนักเรียนศึกษาใหม่สำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คณะครุศาสตร์...

ประกาศณวันที่ 20 มีนาคมพศ 2563

รองศาสตราจารย์ ดร ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ