Loading...


"สี จิ้น ผิง" ลั่นนำ Big Data จีนสู่ระดับโลก เพื่อแก้ความจนของมวลมนุษยชาติ


"สี จิ้น ผิง" ส่งสาส์นชื่นชมงาน Big Data Expo มลฑลกุ้ยโจว ชูต้องสร้างความร่วมมือระดับโลกด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต  เศรษฐกิจดิจิทัล และ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิตแก่มวลมนุษยชาติ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนด้านความปลอดภัย และ กฎหมาย ผู้นำจีน ย้ำ  "กุ้ยโจว" ต้บแบบการใช้ Big Data สำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจน โดยจีนพร้อมเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนและพัฒนา Big Dataเพื่อแก้ปัญหาความยากจนระดับโลก

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2562 วันแรกในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ China International Big Data Industry Expo หรือ Big Data Expo ครั้งที่ 5 ณ เมืองกุ้ยหยาง จังหวัดกุ้ยโจว ประเทศจีน นายสี จิ้น ผิง ประธานาธิบดี  ส่งจดหมายแสดงความยินดีการประชุมในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ในปัจจุบันเกิดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวกับ Big Data และปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด  ความก้าวหน้าดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและ ชีวิตของผู้คนในทุกประเทศ
 

 

 


Loading...

"ประเทศต้องเสริมสร้างความร่วมมือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้ง และเข้าใจโอกาสในการพัฒนาของเศรษฐกิจดิจิทัล ในลักษณะเครือข่ายโดยเฉพาะการบริหารงานภาครัฐ ต้องเป็นรัฐบาลทันสมัยด้วยปัญญาประดิษฐ์  และ Big Data ดังนั้นการจัดการกับความท้าทายของการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ ต้องได้รับการสนับสนุนในทางกฎหมาย โดยได้รับความปลอดภัยและการกำกับดูแลของรัฐบาล" ประธานาธิบดีจีน กล่าว 

นายสี จิ้น ผิง กล่าวว่าจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม Big Data จึงยินดีที่จะแบ่งปันโอกาสกับประเทศอื่นๆในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล โดยการสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆรูปแบบใหม่และโมเดลใหม่ โดยจีนจะร่วมสำรวจการขับเคลื่อนของการเติบโตและเส้นทางการพัฒนาใหม่อยู่เสมอ 

"เราหวังว่าทุกท่านที่มาในงานวันนี้ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะหารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาและความร่วมมือของอุตสาหกรรม Big Dataภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการพัฒนาด้านดิจิทัลแห่งอนาคต และต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนากับทุกประเทศ เพื่อการก่อสร้างชุมชน Big Dataที่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ" ประธานาธิบดีจีน กล่าว

 

 นาย Wang Chen รองประธานะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติ ในฐานประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวว่าในโลกปัจจุบันปัญหาการลดความยากจนยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทุกประเทศเผชิญหน้า โดยเฉพาะจีนจริงจังที่จะผลักดันการต่อสู้กับความยากจน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงมณฑลกุ้ยโจวด้วยการกำจัดความยากจนด้วยการแก้ปัญหาถูกต้องและแม่นยำ โดยกุ้ยโจวได้ใช้ Big Data เพื่อบรรเทาความยากจนด้วยการสร้างการผลิตภาคการเกษตรให้ทันสมัย การบริหารจัดการและการตลาดด้วยระบบดิจิทัล และสร้างผู้ค้า E-commerce ระดับหมู่บ้านนับหมื่นแห่ง 

 

นาย Wang Chen รองประธานะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติ ในฐานประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวว่าในโลกปัจจุบันปัญหาการลดความยากจนยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทุกประเทศเผชิญหน้า โดยเฉพาะจีนจริงจังที่จะผลักดันการต่อสู้กับความยากจน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงมณฑลกุ้ยโจวด้วยการกำจัดความยากจนด้วยการแก้ปัญหาถูกต้องและแม่นยำ โดยกุ้ยโจวได้ใช้ Big Data เพื่อบรรเทาความยากจนด้วยการสร้างการผลิตภาคการเกษตรให้ทันสมัย การบริหารจัดการและการตลาดด้วยระบบดิจิทัล และสร้างผู้ค้า E-commerce ระดับหมู่บ้านนับหมื่นแห่ง 

รายงานข่าวจาก  สำนักข่าว The Bangkok Times www.thebangkoktime.com

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ