Loading...


นักข่าวแม่สอด ตั้งกองทุน "สื่อมวลชนชายแดนแม่สอด พลังคนข่าว"


นครแม่สอด- นักข่าวแม่สอด ตั้งกองทุน "สื่อมวลชนชายแดนแม่สอด พลังคนข่าว" ก้อนแรกเกือบ 30,000 บาท เพื่อเป็นเงินกองทุนในการช่วยเหลือ นักข่าวสื่อมวลชน ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในครอบครัวของนักข่าว

 

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.63 เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา องค์กรสื่อสารมวลชนแม่สอด กลุ่มนักข่าว พลังคนข่าวแม่สอด ได้ถือโอกาสในวันวันสถาปนา "องค์กรสื่อมวลชนชายแดนแม่สอด" ร่วมมือ ร่วมใจ จัดตั้งกองทุน "สื่อมวลชนชายแดนแม่สอด พลังคนข่าว" เพื่อเป็นเงินกองทุนในการช่วยเหลือ นักข่าวสื่อมวลชน ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในครอบครัวของนักข่าว โดยมีคณะกรรมการดูแลกองทุน การจัดตั้งกองทุนเป็นการแสดงพลังนักข่าว พลังสื่อมวลชน อ.แม่สอด จ.ตาก พลังคนข่าว โดยในการจัดตั้งกองทุนครั้งแรกมีการระดมทุนจากนักข่าวในกลุ่ม รวบรวมได้ก้อนแรก แล้ว เกือบ 30,000 บาท และจะมีการจัดหารายได้เข้ากองทุนนักข่าวชายแดนแม่สอด ต่อไป

 

ทั้งนี้เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาในวันสถานปนา องค์กรสื่อสารมวลชนแม่สอด กลุ่มนักข่าว พลังคนข่าวแม่สอด ที่ร้านอาหารน้ำพุปลาสด เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก องค์กรสื่อมวลชนแม่สอด ได้จัดตั้งสมาคมสื่อมวลชนแม่สอด และจัดงานวันนักข่าว@สื่อสารมวลชนชายแดนพลังคนข่าวแม่สอด เครือข่ายสื่อมวลชนนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รวมตัวกันทั้งสื่อออนไลน์-ทีวี-วิทยุ-หนังสือพิมพ์ และเพจข่าว กว่า 20 คน ร่วมหารือและจัดงานพบปะสังสรรค์ ในวันสื่อมวลชนชายแดนแม่สอด เราจะก้าวไปด้วยกัน

ภายหลังนักข่าวชายแดนแม่สอด ได้ทำข่าวในแต่แต่ละปี ก็ถึงวันสื่อมวลชนชายแดน 9 มีนาคม ถือเป็นวันสถาปนาสื่อมวลชนชายแดนแม่สอด เราจะก้าวไปด่วยกัน นักข่าวเราได้พักผ่อนร่วมพบปะสังสรรค์และสร้างสาธารณะประโยชน์ให้ท้องถิ่น-ชุมชน-สังคม โดยเครือข่ายนักข่าวสื่อมวลชน ได้มีนัดพบปะ กัน ประชุมหารือและจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันด้วยกัน จากนั้นในช่วงค่ำคืน ก็มีการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยจะจัดแบบเรียบง่าย ในกลุ่มเฉพาะนักข่าวและถือโอกาสวันนี้( 9 มีนาคม 2563) เป็นวันสื่อมวลชนชายแดนแม่สอด และวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนชายแดนนครแม่สอด จังหวัดตาก

รายงานข่าวแจ้งว่า ในแวดวง นักข่าว มักถูกสังคมมองว่า เป็น ฐานันดร 4 ความหมายโดยนัยคือ ผู้มีสถานะแตกต่างจากบุคคลอื่นตามธรรมดาทั่วไป หรือแปลความหมายในลักษณะผู้มีอภิสิทธิ์ในการขีด เขียน เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านทางสื่อมวลชน โดยนักข่าวแม่สอด พร้อมยืนหยัดเคียงข้างทุกภาคส่วน เป็นโซ่ข้อกลาง เสนอข่าวสารให้ทุกภาคส่วน เป็นคนกลางของสังคม เป็นสื่อ ที่เสนอเรื่องราวความจริงให้ทุกฝ่าย ภายใต้ความยุติธรรม ไม่โน้มเอียง บนพื้นฐานความจริง ตามข้อเท็จจริงของข่าวสารที่เกิดขึ้น ด้วยพลังคนข่าว พลังแห่งความสร้างสรรค์ และในงานครั้งนี้ ได้มีการร่วมมือร่วมใจร่วม แสดงพลังจัดตั้งกองทุน นักข่าวขึ้น เพื่อช่วยเหลือนักข่าว


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ