Loading...


พ่อเมืองศรีสะเกษรณรงค์อำเภอปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %(ชมคลิป)


ศรีสะเกษ -"วัฒนา"ผู้วาฯศรีสะเกษ จัดกิจกรรมรณรงค์ อำเภอปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ สร้างความตระหนัก รับรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.63 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “อำเภอปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และภาคประชาชน เข้าร่วมรณรงค์ กว่า 3,000 คน เข้าร่วมรณรงค์ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวรายงาน การรณรงค์ได้มีการแสดงจำลองเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อก จนเสียชีวิต แสดงเด็กแว้นขี่จักรยานยนต์เสียงดังกวนเมือง และคนเมาแล้วขับ

     สมเกียรติ​ ศรีขาว นอภ​.เมืองศรีสะเกษ

นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองศรีสะเกษ (ศปถ) ได้มีมติเห็นชอบ ให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอด 365 วัน ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ลดการสูญเสียในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ดังนั้น อำเภอเมืองศรีสะเกษ จึงได้ จัดกิจกรรมรณรงค์ อำเภอปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ขึ้น เพื่อ รณรงค์ สร้างความตระหนัก รับรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยการจัดขบวนเดินรณรงค์และขบวนจักรยานยนต์ รณรงค์ไปตามเส้นทางถนนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่จักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และขับเคลื่อนมาตรการ การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนให้ได้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ