Loading...


"ศรีสะเกษ" เปิดม่านงาน"เทศกาลหอมแดง"บูมเศรษฐกิจ(ชมคลิป)


ศรีสะเกษ​ เปิดม่านงานเทศกาลหอมแดง​

หัวใหญ่​ แห้ง​ แดง​ มันครั้ง​ ที่​ 33​ บูมเศรษฐกิจ

โดย...เสนาะ วรรักษ์

นายวัฒนา​, พุฒิชาติ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ​ ประธานเปิดงานเทศกาลหอมแดง อำเภอวังหิน​ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 33 ประจําปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณวัดบ้านขุมคำ​ ตำบลบุสูง​ อำเภอวังหิน​ จังหวัดศรีสะเกษ, ครั้งนี้ นายธีรศักดิ์​ ลิขิต นายอำเภอวังหิน กล่าวรายงานว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งเพาะปลูกหอมแดงขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งภาค โดยเฉพาะอำเภอวังหิน ถือว่าเป็นแหล่งผลิตหอมแดงที่มีคุณภาพ จำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,300 ไร่ ผลผลิตในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 3,900 ตัน หอมแดงอำเภอวังหินมีลักษณะเด่นคือ ใหญ่ แห้ง แดง มัน และคอเล็ก เก็บไว้บริโภคได้นาน ตำบลบุสูง มีพื้นที่การเพาะปลูกหอมแดงประมาณ 200 ไร่ ผลผลิตในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 600 ตัน

ทั้งนี้สร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ยปีละประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งราคาหอมแดงในแต่ละปีก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยกลไกตลาดและคุณภาพของหอมแดง หอมแดงเป็นพืชที่เจริญงอกงามและชอบสภาพอากาศที่หนาวเย็น ปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างเย็นทำให้การปลูกหอมแดงได้ผลดี และราคาค่อนข้างดีพอสมควร ส่วนใหญ่พ่อค้าจะมาติดต่อซื้อขายกับเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง แต่ถึงอย่างไรจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดง โดยเฉพาะการแต่งตั้งคณะทำงานในการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต ดำเนินการ จดทะเบียนผู้ปลูกหอมแดง ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกหอมแดงให้มีคุณภาพ รวมทั้งได้จัดงานเทศกาลหอมแดงเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิต

นายสุวัฒน์​ มะนู​ นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลหอมแดงวังหิน ได้จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 33 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลผลิตหอมแดงและสร้างการตลาด ในการจัดงานได้มีการจัดนิทรรศการ การออกร้าน การจำหน่ายสินค้า ของส่วนราชการ เอกชน และเกษตรกรจากหมู่บ้านชุมชนต่างๆ มีการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่การจัดประกวดหอมแดง กระเทียม พริก มะเขือ และแตงกวา การประกวดการจัดซุ้มหอมแดง และการประกวดธิดาหอมแดง


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ