Loading...


สาธารณสุขสระแก้ว เตรียมคัดกรองผู้โดยสารเรือเวสเตอร์ดัม หากข้ามแดนจากกัมพูชาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย


หลังจาก ประเทศไทย ปฏิเสธผู้โดยสารเรือสำราญเวสเตอร์ดัม ขึ้นฝั่ง แต่สมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา กลับต้อนรับ ผู้โดยสารเรือสำราญ เวสเตอร์ดัม อย่างอบอุ่น โดยอ้างว่า เพื่อมนุษยธรรม นั้น

ที่ห้องประชุม ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสภาพร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี นายราเชษฏ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองสระแก้ว นายอนันต์ วิวัฒน์วนาวงศ์ ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ร่วมประชุม

เพื่อหารือและเตรียมความพร้อม สำหรับคัดกรองผู้โดยสารเรือสำราญเวสเตอร์ดัม พร้อมผู้โดยสารประมาณ 2 พันคน ที่ขึ้นฝั่งที่เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยผู้โดยสารส่วนหนึ่งเป็นชาวจีน และอาจจะเดินทางจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทย โดยใช้เส้นทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

โดย เบื้องต้นได้วางมาตรการสำคัญไว้ 2 มาตรการ ได้แก่ เตรียมรายชื่อผู้โดยสารเรือสำราญดังกล่าวไว้ที่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก และประสานตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ในการคัดกรองก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย และติดป้ายชื่อให้ทราบว่าเป็นผู้โดยสารที่มาจากเรือสำราญเวสเตอร์ดัม และ เปิดช่องทางพิเศษในการคัดกรองเพื่อเก็บตัวอย่าง(น้ำลาย)ส่งตรวจห้องปฏิบัติการทุกราย หากมีอาการไข้หรือเข้าได้กับนิยาม ให้ส่งต่อโรงพยาบาลอรัญประเทศ เพื่อเข้าห้องแยกโรค จนกว่าจะพ้นระยะการแพร่เชื้อโรค

นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธรรณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ว่าเรือสำราญ เวสเตอร์ดัม ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณ 2,000 คน เข้าจอดที่ท่าเรือ สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว ได้เตรียมความพร้อมด้านการคัดกรองผู้โดยสารเรือสำราญดังกล่าว ที่อาจจะเดินทางข้ามชายแดนจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยทางด้านจังหวัดสระแก้วไว้อย่างเข้มงวด

เนื่องจากมีรายงานว่าผู้โดยสารในเรือสำราญฯ มีผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 หลายคนด้วยกัน นอกจากนั้นแล้วยังมีรายงานว่าผู้โดยสารส่วนหนึ่งจะเดินทางเข้ามาประเทศไทย ดังนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจึงเตรียมแผนรองรับระบบคัดกรองผู้โดยสารดังกล่าวไว้อย่างเข้มงวด นอกจากนั้นยังได้ประสานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชาให้ช่วยติดตามความเคลื่อนไหวของผู้โดยสารเรือสำราญดังกล่าวด้วย


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ