Loading...


ประชันสุดเหวี่ยง ประกวดร้องเพลง เสียงจากราชสีห์ ซีชั่น 2 งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว


โดย สวาท เกตุงาม

ประชันสุดเหวี่ยง ประกวดร้องเพลง เสียงจากราชสีห์ ซีชั่น 2 งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

ที่บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เป็นสถานที่จัดงาน สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยจัดงานระหว่างวันที่ 12- 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว

สำหรับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันแรกของงาน ได้มีการจัดประกวด ร้องเพลง The Voice of ราชสีห์ Season 2 ดำเนินการโดยฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้ว และกำหนดให้ แต่ละอำเภอส่งนักร้อง และดาวเต้น อำเภอละ 1 ชุด มีทั้งหมด 9 อำเภอ ทั้งนักร้องและดาวเต้น ต้องเป็นกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของแต่ละอำเภอเท่านั้น สร้างความสนุกสนาน ด้วยหางเครื่องหรือดาวเต้นแต่ละอำเภอมีแต่รุ่นคุณป้าแล้วทั้งนั้น

สำหรับผลการประกวด นักร้อง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.นงลักษณ์ วงพรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายพลาย มั่นปืน กำนันทัพเสด็จ อ.ตาพระยา รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.ณีรนุช บัวปล้อง สารวัตรกำนัน ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลชมเชย 6 รางวัล รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ส่วน ดาวเต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.ตาพระยา รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อ. วัฒนานคร รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วังน้ำเย็น รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ รางวัลชมเชย 6 รางวัล รับเงินรางวัล 1,000 บาท


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : สระแก้ว   ประกวดร้องเพลง   งานกาชาด  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ