Loading...


นราธิวาสศาลาใหม่จัดกิจกรรม"เดิน วิ่ง ปั่น"เพื่อการกุศล(ชมคลิป)


เมื่อวันที่ 9 ก.พ.63 นางปาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ศาลาใหม่ เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อการกุศล เพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ salamai walk run bike ที่สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองตัน ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมี นายสุไลมาน มะโซ๊ะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมนักปั่นจักรยานนราธิวาส ชมรมนักวิ่งนราธิวาส เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประชาชน กว่า800คน

การจัดกิจกรรมศาลาใหม่ เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อกากุศล เพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อสุขภาพ "Salamai Walk Run Bike" เพื่อเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเองเป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนทุกคน ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย การเดิน วิ่ง ซึ่งเป็นการออกกำลังกาย แบบแอโรบิค ที่มีผลทำให้หัวใจแข็งแรง กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดีขึ้นทำให้เกิดการสร้างสุขภาพ ที่ถือเป็นเกราะในการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อที่ดี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดเพื่อการกุศล หารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ต้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดปันตัยบือลาแว(หาดศาลาใหม่) บ้านคลองตันตำบลศาลาใหม่ให้เป็นสานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

นางปาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมศาลาใหม่ เดินวิ่ง ปั่น เพื่อการกุศล เพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อสุขภาพ ทำให้เกิดการสร้างสุขภาพ ที่ถือเป็นเกราะในการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อ ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ซึ่งมีผู้ป่วยมากในปัจจุบัน


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ