Loading...


"กองทัพภาคที่ 3" ลั่นพร้อมสกัดไวรัสโคโรนาตลอดชายแดนเหนือ


ตาก-ทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 3 เผยกองทัพร่วมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องคัดกรองรับมือไวรัสโคโรน่า ตลอดแนวชายแดนภาคเหนือ และพื้นที่รับผิดชอบ แม่ทัพภาค 3 ห่วงใยประชาชน

พันเอกรุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.63 พันเอกรุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วยคณะ ได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนชายแดนไทย - เมียนมา ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สอด บริเวณด่านพรมแดนแม่สอด – เมียวดี บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด ได้แถลงถึงผลการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 รวมทั้งพื้นที่ชายแดนตลอดแนว ในเรื่องของยาเสพติด การ , การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ การป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฏหมาย

การสนับสนุนเฮลิคอปเอตร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ และการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโนน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งส่วนมากจะเป็นการรายงานผลการปฏิบัติการจับกุม รวมทั้งการร่วมประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องของการป้องกันไวรัสโคโรน่า จากนั้นได้พาสื่อมวลชนไปชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองชาวไทย พม่า และจีน รวมทั้งต่างชาติอื่น ที่เข้า - ออกตามแนวชายแดน โดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมระหว่างประเทศกับหน่วยงานต่างๆ บริเวณด่านพรมแดน

พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ทางกองทัพภาคที่ 3 มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน จึงได้ประสานงานทุกภาคส่วน ให้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคทุกพื้นที่ และตามแนวชายแดน ,กำหนดมาตรการเฝ้าระวังคัดกรอง ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และสวนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตั้งเครื่องวัดอุณภูมิด้วยเทอโมสแกนร่วมคัดกรอง ที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนแม่สอด -เมียวดี เชิงสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 1 อ.แม่สอด จ.ตาก และจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้เตรียมแพทย์พยาบาล ทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ มีอาการบ่งชี้ของโรค มีอาการไข้ มีอาการทางเดินระบบหายใจเช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลทหาร โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านโดยด่วน พร้อมทั้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ปอดบวม และมีอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ