Loading...


ตากเร่งยกระดับมาตรฐานอาหารฮาลาลเชื่อมอาเซียน


เมื่อวันที่ 5 ก.พ.63นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน ปี 2563 , ผู้แทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และกรรมการมัสยิดทางภาคเหนือในส่วนที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยมีนายสุข อุปการะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก (กอจ.ตาก) กล่าวรายงานเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการตรวจรับรองฮาลาล และแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกับคำว่าฮาลาล เชื่อมโลกเชื่อมอาเซียน โดยมี พ.อ.กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด- นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปร่วมเปิดและร่วมการอบรม ที่โรงแรมอีโค่อิน เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

การอบรมครั้งนี้มีนายอาหมัด ขามเทศทอง กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้บรรยายในหัวข้อ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 นายเสรี ล้ำประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) บรรยายเรื่อง คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานผู้ตรวจ และที่ปรึกษาฮาลาลตามระเบียบ และข้อกำหนดฮาลาล และการตรวจรับรองฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพ และวิทยากรอื่นๆจากคณะกรรมการกลางอิลามแห่งประเทศไทย

นายวรานนท์ กล่าวว่า การมาร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมา มีผลต่อนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิม และต่างศาสนิกมาก เพราะฮาลาล มีความเป็นสากล ซึ่งประกอบไปด้วยอาหาร ที่พัก รีสร์อท ทั่วไป อันมีผลต่อสุขภาพของคน เช่น ในครัวต้องไม่มีแมลงสาป มีหนู หรือสารพิษเปื้อนอยู่ ซึ่งปัจจุบันนี้ในโลกโซเชียลตื่นตัวมาก หากมีแมลงสาปในอาหาร มีหนูก็ถูกเผยแผ่ผ่านทางโซเชียลได้ ฉะนั้นฮาลาล จึงมีความเป็นสากล และสอดคล้องกับกฎหมายสาธารณสุขที่มีอยู่

นายนิรันดร เราะห์มานีย์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ของ (กอจ.ตาก) กล่าวว่า การปฏิบัติตามหลักฮาลาล เช่นอาหารที่ทานกันอยู่ จะเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลก ทั้งมุสลิม และไม่ใช่มุสลิม และการปฏิบัติ หรือทานอาหารฮาลลาลจะช่วยให้ปลอดโรคติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรน่า หรือโรคติดต่ออื่น ที่เกิดขึ้นจากสัตว์สู่คน และคนสู่คน

นายอาหมัดกล่าวว่า คำวาฮาลาลประกอบด้วยสิ่งอุปโภค และบริโภค คือ สิ่งที่อุปโภคต้องฮาลาลด้วย การบริโภคอาหารต้องฮาลาลซึ่งเป็นไปตามหลักการของศาสนาอิสลาม ฮาลาลต้องปราศจากสิ่งเจือปน สิ่งต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคภัย และเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย จากกรณีการเป็นไข้หวัด หรือไว้รัสต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้น มาจากการที่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ฮาลาล ติดเชื้อได้โดยจากผู้ที่มีเชื้อไวรัสไปสัมผัสผลิตภัณฑ์นั้นๆ การตรวจตามหลักการฮาฮาลนั้น เป็นการตรวจทางกายภาพ และชีวภาพ ทางกายภาพเป็นการเห็นกับตา และสัมผัสได้ แต่การตรวจทางชีวภาพต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ