Loading...


คาดโทษรถรับส่งนักเรียนปล่อยเด็กให้ขึ้นหลังคารถจับปรับ


ศรีสะเกษ-ขนส่งศรีสะเกษ​คาดโทษรถรับส่งนักเรียนปล่อยให้ขึ้นหลังคารถ​ ยืนเกาะบันใดอละห้อยโหนเสี่ยงอันตรายตรวจพบครั้งหน้าจับปรับ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.63 นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้ตรวจการ ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลรถรับส่งนักเรียน บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ( กม.28 ฝั่งขาเข้าอำเภอเมือง)อ.ขุขันธ์-อ.เมืองศรีสะเกษ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน พบรถรับส่งนักเรียนจำนวน 2 คันมีลักษณะการบรรทุกผู้โดยสารที่เป็นนักเรียนในลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงได้ดำเนินการดังนี้

1.รถคันหมายเลขทะเบียน 82-4272 ศรีสะเกษ มีนักเรียนโดยสารจำนวน 18 คน มีนักเรียนนั่งโดยสารบนหลังคาจำนวน 3 คนจึงได้เรียกให้หยุดรถ พร้อมให้การอบรมพนักงานขับรถและนักเรียน เพื่อมิให้มีการบรรทุกนักเรียนซึ่งเป็นผู้โดยสารในลักษณะไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนได้

2.รถคันหมายเลขทะเบียน 81-9936 ศรีสะเกษ มีนักเรียนนั่งโดยสารมาจำนวน 12 คน และมีจำนวน 2 คนนั่งบนบันไดด้านท้ายรถ 1 คนยืนบนบันไดท้ายลักษณะห้อยโหน จึงเรียกให้หยุดรถ พร้อมให้การอบรมพนักงานขับรถและนักเรียน เพื่อมิให้มีการบรรทุกนักเรียนซึ่งเป็นผู้โดยสารในลักษณะไม่ปลอดภัย และมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนได้

ทั้งพนักงานขับรถและนักเรียนผู้โดยสารบนรถทั้งสองคัน ยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ