Loading...


"ศรีสะเกษ"พร้อมใจ"นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง"










ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

โดย...เสนาะ วรรักษ์

ทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รณงค์จัดกิจกรรม "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มผู้ประกอบการประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์กาแฟศรีสะเกษ

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้จ่ายและการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสิงโห ปุณเมโธ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ได้มอบใบประกาศและของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงาม การใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งประเภททีม ประจำวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ดังนี้

1. นายมิตรไชยา อุทัย ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงาม

2. นางสายชล สยามล ผู้ได้รับการคัดเลือกใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม

3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงามและใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม ประเภททีม

อีกทั้งได้มอบเงินสมทบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE จากประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและส่วนราชการ จำนวน 24,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง อำเภอเมืองศรีสะเกษ และโรงเรียนละทายวิทยา อำเภอกันทรารมย์ ที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ มีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ ผอ.รพ.ศรีสะเกษ เป็นผู้แทนรับมอบ

โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัด อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผอ.ททท.สุรินทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหาร อปท. เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนราชการจังหวัด อำเภอ อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด สมาชิก YEC องค์กรเอกชน และประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

ทั้งนี้มีนายอำเภอศรีรัตนะ พร้อมด้วยกำนัน ผู้บริหาร อปท. สภาวัฒนธรรมอำเภอร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้ว ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ


Loading...







Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ