Loading...


สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวชาวกบินทร์บุรีสื่อวิถีชนบท(ชมคลิป)


นายธรรมรัตน์ งามแสง ปลัดอาวุโสกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานบุญสู่ขวัญข้าวครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประเพณีพื้นบ้านประจำทุกๆปี ที่วัดจันทรังษี(วัดชำป่าตอง) ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยไทยเรารับความเชื่อถือนี้มาจากศาสนาพราหมณ์ ได้ทำพิธีกรรมบูชาพระแม่โพสพ ตามฤดูกาล 5 ครั้ง เรียกว่าปัญจเพกรรม ซึ่งจะทำตามฤดูกาลต่างๆ ดังนี้

-เพกรรมฤดูแรกนาขวัญก่อนฤดูเริ่มทำนา

-เพกรรมทำพิธีนับขวัญ

-เยี่ยมท้องนา

-เพกรรมรับขวัญข้าวเมื่อนำข้าวเข้าลาน

-เพกรรมทำพิธีเชิญแม่โพสพเข้ายุ้งฉาง

-เพกรรมทำพิธีตักบาตรข้าวเปลือกออกจากยุ้งฉาง

หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว การจัดงานดังกล่าวเป็นการบูชาพระแม่โพสพที่เป็นผู้ปกป้องรักษาข้าวที่ปลูกในนาให้เกิดความงอกงามได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งยังเป็นการมารับขวัญข้าวที่เกษตรกรชาวนาได้เหยียบย่ำเมล็ดข้าวเวลาเก็บเกี่ยวเวลาเก็บเข้ายุ้งฉางเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่เกษตรกรชาวนาซึ่งเป็นประเพณีที่คู่กับชาวนาช้านาน เพื่อรำลึกนึกถึงและแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของพระแม่โพสพ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ให้มีเลือดมีเนื้อ บรรพบุรุษจึงมีการจัดพิธีสู่ขวัญข้าวขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวจากบรรพบุรุษสู่รุ่นปัจจุบันโดยเฉพาะชุมชน ม.12 ม.16 ภูมิศาสน์ของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่ปลูกนาข้าวถึง 90%

เพื่อเป็นการส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนจึงได้มีการตกแต่คงและแสดงออกถึงวิถีชีวิตความสมัครสมานสามัคคีพึ่งพาตนเองด้วยการร่วมใจกันในการสร้างศิลปะหัตถกรรมลงบนพื้นที่แห่งนี้ด้วยความปราณีตของชุมชนตามนโยบายการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ