Loading...


ประกวดมิสปู่เจ้าฯหาทุนซ่อมถนนแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5(ชมคลิป)


สมุทรปราการ - นักศึกษาหลักสูตร ปนป.รุ่น 9 กลุ่มสิงโต สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวด มิสปู่เจ้าสมิงพราย 2020ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.63 ที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 (ปนป.9) กลุ่มสิงโต สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวดมิสปู่เจ้าสมิงพราย 2020 เพื่อเป็นการระดมทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และคัดเลือก มิสปู่เจ้าสมิงพราย 2020 เพื่อทำคุณประโยชน์และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์โครงงาน ต่างๆ ร่วมกับชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย ทั้ง 63 ชุมชน ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้มี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ เขต6สมุทรปราการ นายชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ หัวหน้ากลุ่มสิงโต ตลอดจน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย นักศึกษาหลักสูตร ปนป.รุ่น 9 กลุ่มสิงโต สถาบันพระปกเกล้า คณะครู นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ พร้อมทั้ง ประชาชน เข้าร่วมงานกันจำนวนมาก

สำหรับการจัดการประกวด มิสปู่เจ้าสมิงพราย 2020ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท ในครั้งนี้ มีสาวงามจากจังหวัดสมุทรปราการ อายุระหว่าง 18 ปี -25 ปี เข้าร่วมการประกวด จำนวน 22 คน โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน เพื่อคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสม มีคุณสมบัติ รูปลักษณ์ ความรู้ ความสามารถ ให้ดำรงตำแหน่ง มิสปู่เจ้าสมิงพราย 2020

โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่ง มิสปู่เจ้าสมิงพราย 2020 จะได้รับมงกุฎ ถ้วยรางวัลและสายสะพาย พร้อมเงินสด จำนวน 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลและสายสะพาย พร้อมเงินสด จำนวน 30,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลและสายสะพาย พร้อมเงินสด จำนวน 10,000 บาท

นอกจากนี้ จะได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับทางกองประกวด ต่อไป ซึ่งรายได้จากการประกวด ในครั้งนี้ จะนำไปสมทบทุน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นจากถนนลูกรัง และฝุ่น pm 2.5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงลดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรในบริเวณ ดังกล่าว อีกด้วย

 


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ