Loading...


กอ.รมน.สระแก้ว มอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรม ฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้น (ชมคลิป)


 

กอ.รมน.สระแก้ว มอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรม ฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้น

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 14 มกราคม 2563 พ.อ.ชาลี ไกรอาบ รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการขยายผล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านไทยสามารถ หมู่ 3 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีผู้ผ่านการอบรมกว่า 30 คน

พ.อ.ชาลี ไกรอาบ รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายใน จ.สระแก้ว เผยว่า การฝึกอาชีพ ตามโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการฝึกอาชีพของคนในพื้นที่จริง ๆ ซึ่งบางครั้งการกำหนดอาชีพโดยส่วนกลางเป็นผู้กำหนด

จะไม่ตรงตามความต้องการของบุคคลและชุมชน ดังนั้น การฝึกอบรมอาชีพ ในวันนี้ คนในท้องถิ่น รวมกลุ่มกันเป็นผู้เลือกที่จะศึกษาฝึกอบรมกันเอง จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพมากกว่า หากพี่น้องประชาชน มีความต้องการฝึกอาชีพอะไร สามารถปรึกษาหารือกับ กอ.รมน.จังหวัดสระแก้วได้ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตลอดไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ