Loading...


ภัยแล้งทวีความรุนแรง เดือดร้อนหนัก แม่นํ้าสายหลักแห้งขอด


สถานการณ์วิกฤตภัยแล้งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียเหนือ และภาคกลาง เดือนร้อนกันทั่วหน้า เนื่องจากแหล่งต้นน้ำเหือดแห้ง ไม่มีน้ำไหลผ่านส่งผลให้แม่น้ำหลายสายแห้งขอดและยังส่งกระทบเกษตรกรเป็นวงกว้างพืชสวนไร่นาเสียหายอย่างหนักเพราะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยง

 

ขณะที่ชาวสวนลำไยในพื้นที่ ต.สันติสุข ต.ยางคราม ต.ดอยหล่อ และ ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ต่างนำรถบรรทุกถังน้ำไปตักน้ำจากแม่น้ำปิงกว่า 300 คัน ขนไปเติมในอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ หลังจากท่อส่งน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำชำรุดมานานกว่า 10 ปี น้ำไม่ไหลเข้า อ่างเก็บน้ำฯ ส่งผลให้ชาวสวนเดือดร้อน ไม่มีน้ำไปรดสวนลำไย พร้อมกับรวมตัวกันที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ เรียกร้องให้กรมชลประทานและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ

 

แม่น้ำยมแห้งขอดระยะทาง 127 กม.

 

ภัยแล้งถล่มจ.พิจิตร รวม 12 อำเภอ โดยเฉพาะแม่น้ำยมที่ไหลผ่าน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.บึงนาราง และ อ.โพทะเล ระยะทางรวม 127 กม. น้ำเหือดแห้งจนเดินข้ามได้ และไม่มีน้ำเพียงพอที่จะทำเกษตร เช่นเดียวกับ จ.สุโขทัย แม่น้ำยมตั้งแต่ด้านท้ายประตูระบายน้ำ บ้านหาดสะพานจันทร์ หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก น้ำแห้งขอดหลายจุด เหลือแต่ น้ำที่ขังตามแอ่ง โดยเฉพาะบริเวณฝายยาง บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง เป็นฝายยางที่ รับน้ำต่อมาจากทางฝายยางคลองกระจง อ.สวรรคโลก เพื่อที่จะส่งน้ำไปยังพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย ล่าสุดน้ำใน แม่น้ำยมแห้งขอดทั้งด้านหน้าและด้านหลังฝายยาง

ที่ จ.พิษณุโลก แหล่งน้ำตามแม่น้ำ ลำคลองและหนองบึง เริ่มแห้งขอดลดปริมาณลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หมู่ 8 บ้านวังน้ำใส ต.แม่ระกา อ.วังทอง ขณะนี้น้ำแห้งขอดขาดเป็นช่วงๆ เพราะไม่มีน้ำจากต้นน้ำไหลลงมาสมทบอีก เหลือเพียงน้ำขังอยู่ตามแอ่งเท่านั้น เช่นเดียวกับที่โครงการประตูระบายน้ำอัดน้ำกลางคลอง แม่น้ำวังทอง สำนักชลประทานที่ 3 พิษณุโลก บ้านวังน้ำใส ต.แม่ระกา พบว่าขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านประตูดังกล่าว เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอและแห้งขอด เจ้าหน้าที่ช่วยกันซ่อมแซมประตูระบายน้ำทั้ง 6 บาน เพื่อเปลี่ยนลวดสลิงใหม่ให้สามารถปิดกั้นประตูระบายน้ำเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น พร้อมทั้งนำกระสอบมากั้นทำเป็นฝายขนาดเล็ก เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ไม่ให้ไหลไปตามลำคลองและแห้งขอดในที่สุด

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า หลังติดตามการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ที่ประตูระบายน้ำบางแก้ว ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ว่า ปริมาณในแม่น้ำหลายสายอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง โดยเฉพาะแม่น้ำยมอยู่ในระดับสีแดง-น้ำน้อยเข้าขั้นวิกฤติ เนื่องจากปริมาณน้ำตอนบนจาก จ.แพร่ และ จ.สุโขทัย ก่อนเข้า อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ลดลงตามลำดับ ประกอบกับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เหลือน้ำกักเก็บค่อนข้างน้อย จำเป็นต้องบริหารน้ำให้ถึงปลายเดือน พ.ค. เพื่อป้องกันภาวะฝนทิ้งช่วง วิกฤตินี้ใกล้เคียงกับปี 2558 แต่ยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคมี เพียงพออย่างแน่นอน แต่น้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะ นาปรังไม่มีน้ำให้การสนับสนุน ประกอบกับขณะนี้ น้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้การผลิตประปาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกิดผลกระทบ ดังนั้น ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาทั้ง 22 จังหวัด งดสูบน้ำเข้านาในระหว่างวันที่ 13-15 ม.ค. เพราะต้องระบายน้ำไปผลักดันน้ำเค็ม

เขื่อนลำแชะน้ำเมืองโคราชลดระดับต่อเนื่อง

นายสมศักดิ์ ทาบโลกา ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนลำแชะ ที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ว่า ปริมาณน้ำ ภายในเขื่อนลำแชะลดระดับเหลืออยู่ที่ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุกักเก็บทั้งหมดที่ 275 ล้าน ลบ.ม. แต่มีปริมาณน้ำเหลือใช้การได้จริงเพียง 75 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ของความจุ เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่สภาพอากาศแล้งจัด ไม่มีน้ำไหลลงสู่เขื่อน ประกอบกับเขื่อนจำเป็นต้องส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2563 ชาวบ้านร้องขอเพื่อต้องการน้ำไปใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน และท้องถิ่น

 

เทวัญเผยรัฐอนุมัติงบกลาง 3,000 ล้านกู้แล้ง

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ที่สระน้ำบ้านหนองเสาเดี่ยวพัฒนา หมู่ 7 และสระน้ำหมู่ 10 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ประสบภัยแล้ง สระน้ำแห้งขอดจนเห็นดินก้นสระ นายเทวัญกล่าวว่า รัฐบาลเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนหลายด้าน อาทิ จัดหารถแรงดันน้ำและขุดบ่อบาดาลเพิ่ม พร้อมอนุมัติงบประมาณกลางจำนวน 3,000 ล้านบาท และมอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ดำเนินการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนต่อไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ