Loading...


ปลูกต้นไหล​หลังทำนา​ ตัดทอเสื่อขายหารายได้เสริม


ปลูกต้นไหล​หลังทำนา​ ตัดทอเสื่อขายหารายได้เสริม

โดย...เสนาะ วรรักษ์

การทอเสื่อปูนั่งจาก"ต้นไหล"ที่สืบทอดจากรุ่นต่อรุ่นซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้เวลาว่างจากการทำนา​ มาทอเสื่อด้วย​"ต้นไหล" หารายได้เสริม นางไสว​ เกษอินทร์​ และ​ นางมณี​ วงษ์พินิจ ราษฏร์บ้านโคกพยอม​ ต.โพธิ์กระสังข์​ อ.ขุนหาญ​ จ.ศรีสะเกษ​ อีกเกษตรกรชาวศรีสะเกษตัวอย่างที่ใช้เวลาว่างจากการทำนา​ มาทอเสื่อด้วย​"ต้นไหล" หารายได้เสริมจากการทำนาปีนี้ไม่ได้ผล​ ด้วยการปลูกต้นไหล​ไว้ข้างบ้าน​เอาไว้ทอเสื่อขาย

ขั้นตอนแรกในการทอ​" เสื่อไหล" ด้วยการไปตัดต้นไหลที่ปลูกไว้ข้างบ้าน​จากนั้นก็นำมาตัดแล้วคัดเลือกขนาด​ ยาวและสั้น​ไหลที่ยาวเอาไว้ทอเสื่อใหญ่่​แล้วก็ผ่าแบ่งต้นละ​ 2​ เส้นแล้วเอาไปตากแดดแห้งแล้วเอามาย้อมสี​ตากให้แห้ง​ พร้อมทอได้​การทอจะต้องทอสองคน​ ดังในภาพ

นางมณี​ วงษ์​พินิจ​ บอกถึงเรื่องราวการทอเสื่อว่า​ ได้รับการสืบทอดมาจาก​ปู่​ ย่า​มาเป็นทอดๆ​ ซึ่งเป็นการทอเสื่อแบบดั้งเดิมของชนเผ่าเขมร​ซึ่งมีความรวดเร็วและปราณีต​ สืบทอดมาตั้วแต่บรรพกาล

สำหรับการทอเสื่อไหลนี้ แต่ละวันสามารถทอได้​สูงสุด​ 4​ ผืน​ จะมีพ่อค้ามารับซื้อเป็นระยะๆ​ ในราคาผืนละ​ 200​ บาท นอกจากจะทอเสื่อไหล​ยังมีการทอเสื่อกกสลับกันไป​ ตามที่ตลาดต้องการ​ สำหรับวิธีการทอก็จะเหมือนกันทุกอย่าง

การทอเสื่อกกจะยากลำบากที่ต้องไปตระเวณหากกตามแหบ่งน้ำ​ต้องลงน้ำตัดบาวแห่วก็มีปลิง​เปลืองเวบาและค่าใช้จ่ายสูงกว่า อีกทั้งราคาก็ถูกกว่าผืนละ100บาท

สำหรับเสื่อไหล​มีคุณภาพมากกว่า​ ที่มีความละเอียดสำหรับปูนอนไม่ระคายผิว​ระบายลมได้ดี​ไม่เกาะฝุ่นด้วย​จึงเป็นที่นิยมมากกว่า.สามารถทำรายได้ปีละร่วมหมื่นบาททีเดียว


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ