Loading...


"เพจตู่ตูน"งัด 8 ผลงานเด่น"รบ.ประยุทธ์"ดึงสติคน"วิ่งไล่ลุง"


เมื่อวันที่ 13 ม.ค.63 เพจเฟซบุ๊ก “ลุงตู่ตูน” ที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ภาพ พล.อ.ประยุทธ์ ประกอบข้อความ ชุด “วิ่งไล่...เพื่อประเทศไทย” ซึ่งมีการหยิบยกผลงานของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ หลายเรื่อง พร้อมตั้งคำถามว่า “ก่อนวิ่งไล่ลุง รู้มั๊ย...ลุงวิ่งไล่ทุกปัญหาเพื่อพัฒนาประเทศ” เปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง ที่จัดขึ้นที่สวนรถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา

โดยมีการระบุข้อความทั้งหมด

ดังนี้ ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่ความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติ, ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่การทุจริตจำนำข้าว ปกป้องผลประโยชน์ชาวนา, ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่ความอ่อนแอของศักยภาพการแข่งขันของประเทศ, ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่การหยุดชะงักของการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมพื้นฐาน, ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง

มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่ความเมินเฉยของปัญหาริมคลองในกรุงเทพฯ, ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่ความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย เสริมต้นทุนชีวิตให้ผู้ด้อยโอกาส, ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่ความสุ่มเสี่ยงในการทำประมงของประเทศไทย, ก่อนเกิดการวิ่งไล่ลุง มีลุงคนหนึ่งวิ่งไล่ปัญหาเศรษฐกิจผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานราก

นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องถึงความสงบสุขของคนในชาติ โดยระบุว่า “ถ้าไม่ชอบลุงคนนี้ ก็ไม่เป็นไร แต่จงอย่าวิ่งไล่ความสุขสงบของคนประเทศไทยเหมือนที่ผ่านมา”


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ