Loading...


นายกอบต.โคราชนำทีมฮาแย่งซีนเด็กเรียกเสียงหัวเราะสนั่น(ชมคลิป)


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่งกายด้วยชุดนักเรียน เต้นเพลง ฝนเทลงมา เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมงานและเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาท สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเอง สังคม และประเทศ เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โดยจัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของเล่น มอบจักรยาน แจกอาหารเครื่องดื่มให้เด็กๆ ได้ทานฟรี หรือมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้โชว์ความสามารถ ตอบคำถามรับของรางวัล ที่ฮือฮาไปกว่านั่น ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวแต่งชุดนักเรียนทั้งหมด เต้นเพลง ฝนเทลงมา ทำเอาเด็กที่มาร่วมงานต่างนั่ง แปลกตา เรียกเสียงหัวเพราะ ให้เก็บเด็กๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ