Loading...


ศูนย์ทดสอบ CTEC สวทช.พร้อมทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เมลามีนตามมาตรฐาน มอก. 2921 – 2562 สมอ.ศูนย์ทดสอบ CTEC สวทช.พร้อมทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เมลามีนตามมาตรฐาน มอก. 2921 – 2562 สมอ. ย้ำผู้ประกอบการเร่งนำมาทดสอบ หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วฝ่าฝืนโทษหนักทั้งจำ และปรับ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมให้บริการผู้ผลิตและนำเข้าภาชนะเมลามีน ในการนำผลิตภัณฑ์เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยก่อนวางจำหน่าย หลังจากสมอ.ประกาศบังคับใช้กฎหมายควบคุมภาชนะเมลามีนซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยพร้อมให้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยห้องปฏิบัติการที่มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง

นางสาวิตรี กองเกียรติวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม ( CTEC) กล่าวว่า CTEC ในฐานะที่เป็นศูนย์วิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานการรับรอง มอก.17025 และ เป็นหน่วยทดสอบแต่งตั้งของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ขอเชิญชวนให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ขาย เร่งนำผลิตภัณฑ์ภาชนะเมลามีน มาตรวจสอบ ตามประกาศของ สมอ. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมดังกล่าว

การออกกฎหมายควบคุมภาชนะเมลามีนนั้น เนื่องจากสารเมลามีนซึ่งเป็นสารประกอบที่นิยมนำมาผลิตเป็นภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อตับ และอาจเป็นสารก่อมะเร็งได้ การรับสารดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัย มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎหมายควบคุมภาชนะเมลามีน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการทั้งทำและนำเข้าทุกราย จะต้องขออนุญาตจาก สมอ.ก่อนทำหรือนำเข้า และจะต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 2921-2562 ที่สินค้า ทุกหน่วย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยบทลงโทษสำหรับผู้ทำหรือนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษทั้งจำและปรับ

ซึ่งการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของภาชนะเมลามีน ในเรื่องของปริมาณสารโลหะหนักและสารฟอร์แมลดีไฮด์ ผู้บริโภคจะไม่สามารถแยกแยะด้วยตาเปล่า จำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ โดย CTEC สวทช. มีบริการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เมลามีน ทั้งการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านกายภาพและทางเคมี ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่นำมาทดสอบจะได้รับการยอมรับในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเร่งนำผลิตภัณฑ์เข้ามาทดสอบ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และสามารถนำผลรายงานการทดสอบไปยื่นต่อ สมอ. เพื่อขอ มอก. สำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) โทรศัพท์ 0-2564-6500 ต่อ 4215

อนึ่ง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน และเซรามิกอุตสาหกรรม หรือ CTEC เป็นหนึ่งในหหน่วยงานด้าน NQI ( National Quality Infrastructure) ภายใต้การกำกัดดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและกระเบื้องเซรามิกปูพื้น-บุผนัง (ได้รับการรับรองโดย Lucideon Ltd. ประเทศอังกฤษ) เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก วัสดุก่อสร้าง ก๊อกน้ำ และฝักบัวอาบน้ำแบบประหยัดน้ำ ทดสอบลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุและผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน มอก.และมาตรฐานสากล เช่น ISO FDA ASTM EN BSEN DIN ฯลฯ มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) รวมถึงเป็นหน่วยทดสอบแต่งตั้งของ สมอ.ในการทดสอบหลากหลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเบื้องเซรามิก มอก.2508-2555 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ มอก.792-2554 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ มอก.2067- 2552 ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ มอก.2066-2552


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ