Loading...


พิษโควิดรอบใหม่ท่องเที่ยวเมืองพัทยาพังพินาศเผยแพร่ : 11 มกราคม 2564

ชลบุรี - ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เผยโควิดระบาดระลอกใหม่เพราะคอร์รัปชัน เปิดให้มีบ่อน ขนย้ายแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศ ลั่นรัฐบาลต้องรับผิดชอบ เคยเป็นเด็กดีมาตลอด ถ้าจะเป็นเด็กดื้อเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็จะทำเพื่อความอยู่รอด

นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกับการระบาดเมื่อต้นปี 2563 ที่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย เพราะมีการติดเชื้อมาจากประเทศจีน และครั้งนั้นรัฐก็มีมาตรการเข้มข้นจนสถานการณ์ดีขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ร่วมเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ แม้จะสั่งหยุดกิจการ และให้เงินชดเชยแก่พนักงานในอัตรา 62% ของเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือน การลดภาษี ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค จนปัญหาเริ่มคลี่คลายมีการออกมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศหลายโครงการอย่างเราเที่ยวด้วยกัน หรือ พัทยาฮอตดีล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก รวมทั้งการจัด Event ของพื้นที่ ซึ่งก็พอจะทำผู้ประกอบการประคับประคองไปได้บ้าง เพื่อรอวันกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง

ธเนศ ศุภรสหัสรังสี แกนนำ 8 องค์กรเรียกร้องรัฐบาลเยียวยา

ธเนศ กล่าวอีกว่า แต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา กลับเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศ ซึ่งปัญหานี้คงตอบได้ว่ามาจาก การคอร์รัปชัน หรือ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะการแพร่ระบาดรอบนี้เริ่มต้นมาจากบ่อนการพนัน และ การขนย้ายแรงงานเถื่อน ที่รัฐปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ มีการเรียกรับผลประโยชน์กันจนเป็นปัญหาตามที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมองว่า เรื่องนี้รัฐควรรับผิดชอบและให้ความสำคัญในการเยียวยาและดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ของ 5 จังหวัดที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่อันตรายและสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพราะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

"ทุกวันนี้เมืองพัทยากลายเป็นเมืองร้าง นักท่องเที่ยว ไม่กล้าเดินทางเข้ามาพักผ่อน แม้รัฐจะพยายามเลี่ยงไม่ให้มีการ Lock Down เพราะอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนั้น แท้จริงแล้วเศรษฐกิจที่เป็นอยู่มันพังพินาศ และเดินต่อไปไม่ได้อยู่แล้วด้วยจำนวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์ แต่รัฐกลับไม่มีมาตรการที่จะเข้ามาดูแล หรือเยียวยา กลับผลักภาระให้ผู้ประกอบการแต่เพียงอย่างเดียว ขณะนี้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในภาพรวมต้องปิดกิจการไปแล้วกว่า 70-80% ส่วนแรงงานต่างๆ ก็ต้องรับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการว่างงานอีกนับหมื่นราย"

พิสิทธิ์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กล่าวว่า ที่ผ่านที่ผู้ประกอบการพยายามทำตัวเป็นเด็กดี ที่ปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มข้น แต่รัฐกลับไม่เหลียวแลหรือให้ความช่วยเหลือ ซึ่งหากยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปผู้ประกอบการมีความจำเป็นอาจต้องทำตัวเป็น เด็กดื้อ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือทำทุกหนทางเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน เพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวไปได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็อาจเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น แต่อาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างไรก็ตาม 8 องค์กรภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวได้ทำหนังสือยื่นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่อเสนอขอให้สั่งปิดกิจการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับสิทธิ์ในการรับเงินชดเชยค่าแรงตามกฎหมายใหม่ของกระทรวงแรงงาน เพราะการปิดกิจการเอง โดยรัฐไม่มีคำสั่งจะไม่มีสิทธิ์ในการได้รับเงินชดเชยเหมือนเดิม แม้ว่าจะมีการปรับลดการชดเชยลงเหลือเพียง 50% ของรายได้ในอัตราไม่เกิน 15,000 บาท แต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในช่วงที่เกิดวิกฤติรุนแรงจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งคาดว่าจะกินเวลาไปจนถึงปี 2565

ทั้งนี้ หนังสือที่ยื่นเสนอต่อภาครัฐมีขอรับความช่วยเหลือ 6 มาตรการหลัก ประกอบด้วย

1. ขยายเวลากองทุนประกันสังคมจ่ายเงินทดแทนลูกจ้างไปอีก 200 วัน

2. ลดการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้างเหลือ 1 %

3. ลดหย่อนค่าน้ำประปา ไฟฟ้า ต่อไปถึงสิ้นปี 2564

4. ยกเว้นอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดใหญ่โดยให้เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง

5. ยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักในโรงแรม

6. ออกมาตรการขยายเวลาการพักชำระหนี้ โดยไม่เก็บดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

 

ทั้งนี้ เพราะผู้ประกอบการไม่มีรายได้ รายรับใดๆ และขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ