Loading...


"SMEs"ฮึดสู้โควิดรวมกลุ่มทำตลาดเซฟโซนขายทั้งออฟไลน์-ออนไลน์(ชมคลิป)เผยแพร่ : 10 มกราคม 2564

นครราชสีมา – ผู้ประกอบการ SMEsโคราช ฮึดสู้โควิด-19 รวมกลุ่มทำตลาดเซฟโซนขายทั้งออฟไลน์-ออนไลน์ หวังกู้วิกฤติธุรกิจที่กำลังขาดทุนหนัก

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธินักข่าวจังหวัดนครราชสีมา และภาคีภาคเอกชนกว่า 20 องค์กร ได้ร่วมกันจัดงานเสวนา “พลิกวิกฤติสร้างโอกาสเอสเอ็มอีโคราช สู้ภัยโควิด-19” รวมพลังเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโคราช โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบไปด้วย นายรังสรรค์ อินทรชาธร ประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครราชสีมา, นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, นาย มนตรี จงวิเศษ MD บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว)(วปอ62)

นางสาวสุรีวัลย์ จันทร์ประทักษ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครราชสีมา, คุณผดุง จตุรภักดิ์ ประธานมูลนิธินักข่าวนครราชสีมา, ดร.สุวรรณ เดชน้อย ผอ.สถาบันส่งเสริมพัฒนาเอสเอ็มอัไทย-อาเซียน วิทยาลัยนครราชสีมา, ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, นายรามณรงณ์ นิจคำแหง ผู้แทนการท่องเที่ยวและบริการนครราชสีมา, นายจิรพิสิษฐ์ รุจน์เจริญ ผู้แทนนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Yec) หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และนายสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ เลขาสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ เลขาสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรกเมื่อปี 2563 จนถึงระลอกใหม่ปี 2564 นี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจ SME โคราชอย่างหนัก ผู้ประกอบการหลายรายต้องประสบปัญหาขาดทุนและปิดตัวไปเป็นจำนวนมาก ที่เหลืออยู่ก็ต้องแบกรับภาระหนี้สินเพื่อประคับประคองให้อยู่รอดต่อไป ซึ่งเราอยู่ได้ด้วยการขายของ ในเมื่อขายของไม่ได้ก็จะอยู่ไม่ได้ ดังนั้นในการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการ SME และภาคีเครือข่ายเอกชนกว่า 20 องค์กรครั้งนี้ จึงได้มาร่วมกันคิดหาวิธีช่วยเหลือผู้ประกอบการให้อยู่รอด ฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้

ภายในแนวคิด “รวมพลังเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโคราช” เนื่องจากขณะนี้ธุรกิจ SME ขาดสภาพคล่องเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันหนี้สินที่กู้ยืมธนาคารมาดอกเบี้ยก็บานปลายเรื่อยๆ ดังนั้นหากขายของไม่ได้ ก็จะไม่มีเงินส่งธนาคาร จึงได้เกิดแนวความคิดที่จะรวมกลุ่มกันจัดทำตลาดเซฟโซนขึ้นมา 1 ที่ เพื่อเป็นต้นแบบในการกอบกู้วิกฤติธุรกิจ SME โคราช โดยหลังจากวันนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา 1 ชุด เพื่อวางแผนหาสถานที่จัดทำตลาดเซฟโซนขึ้นมา และนำสินค้าของผู้ประกอบการณ์ SME ทั้งหมดในโคราช มารวมกันที่จุดเดียว เพื่อเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กันไป ภายในมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการ SME ในโคราช ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ SME โคราชแล้วเกือบ 2,000 ราย

นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการที่เป็น Micro SME อีกกว่า 10,000 ราย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เบื้องต้นจะเร่งจัดทำแผนให้เสร็จภายในเดือนมกราคมนี้ หลังจากนั้นจะเสนอให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารับทราบ เพื่อให้พิจารณาช่วยผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นจริง และถ้าสำเร็จจะเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ทั่วประเทศต่อไป.


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ