Loading...


ธนาคารในห้างเลื่อนเวลาปิดทั่วประเทศเผยแพร่ : 10 มกราคม 2564

ธนาคารในห้าง เลื่อนเวลาปิดทั่วประเทศ เหตุโควิดระบาดหนัก ขณะที่ในสมุทรสาคร ยังไม่เปิด จนกว่าจะมีคำสั่ง

เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานว่า ธนาคารแจ้งเปลี่ยนเวลาปิดทำการในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดย ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทิสโก้ เลื่อนเวลาปิด เปลี่ยนมาเป็น 18.00 น.

ทั้งนี้ในส่วนธนาคารกรุงไทย ระบุว่า ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี ระยอง และ สมุทรปราการจะปิดทำการในเวลา 17.00 น. โดยในส่วนของสาขา บิ๊กซี มหาชัย และ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัยยังคงปิดให้บริการ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ