Loading...


สท.นครแม่สอด-ปลัดเทศบาล มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2564 "ดร.ฝอ"เผยแพร่ : 8 ม.ค.2564

แม่สอด-สท.นครแม่สอด พร้อมด้วยปลัดเทศบาล มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2564 "ดร.ฝอ" นายก ทน.แม่สอด โดยดร.ฝอ อวยพรขอให้ สมาชิกสภาเทศบาล นครแม่สอดและพนักงานข้าราชการเทศบาลนครแม่สอดทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน อย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนัน หรือ"ดร.ฝอ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ให้เกียรติมารับกระเช้าของขวัญในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 จากสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ที่ได้เดินทาง มา ให้กำลังใจและรับพรปีใหม่ 2564 จาก ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก

ในโอกาสเดียวกันนี้ น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลนครแม่สอด ได้นำผู้อำนวยการกองงาน ตลอดทั้งหัวหน้าฝ่ายการงาน ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครแม่สอดเดินทางเข้า รับพรปีใหม่ 2564 จากนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเช่นกัน

ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อวยพรขอให้ สมาชิกสภาเทศบาล นครแม่สอดและพนักงานข้าราชการเทศบาลนครแม่สอดทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ ในการร่วมกันพัฒนานครแม่สอด เดินหน้าทำงานแบบสุดพลังใจ พลังกาย


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ