Loading...


รพ.พญาไท1เลี้ยงอาหารกลางวันที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถึส่งท้ายปีเก่าเผยแพร่ : 2 .ค.2564

รพ.พญาไท1พร้อมทีมการตลาดด้จัดกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือสังคม ในโครงการปันปัน ซึ่งได้จัดต่อนื่องกันเป็นปีที่ 4 มีเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศครีม จำนวน100คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง มัธยมปลาย ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถึ ส่งท้ายปีเก่า

พญ.สุขุมาลย์ สว่างวารี สูติแพทย์และแพทย์มะเร็งนรีเวชและผ่าตัดส่องกล้องรพ.พญาไท1 พร้อมด้วยทีมการตลาด นำโดยคุณรัชรฐ ศักดิ์ติวิทย์กุล ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์รพ.พญาไท1 ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือสังคม ในโครงการปันปัน ซึ่งได้จัดต่อนื่องกันเป็นปีที่ 4 มีเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศครีม จำนวน100คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง มัธยมปลาย ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถึ ส่งท้ายปีเก่า

ในครั้งนี้มีนายณัฐพจน์ ภูแช่มโชติ ครูใหญ่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถึ นางทัศนีย์ มะลิซ้อน หัวหน้ำศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ กศน. สถานสูงคราะห์เด็กหญิง และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ(ของแจกมีเพิ่มเติมจากแพทย์และพยาบาลพนักงานรพ.ฝากมอบมาให้เด็กๆ) นอกจากนี้พ.ญ.ได้สอนให้เด็กๆรู้จักวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และสอนให้ระมัดระวัง การพบปะผู้คน หลีกเลี่ยง การติดเชื้อ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ