Loading...


ชาวชัยภูมิน้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมชัยภูมิ-ชาวชัยภูมิน้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

21 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ วัดไพรีพินาศ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานฝ่ายฆราวาส น้อมดวงใจนำพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวชัยภูมิทั่วไปเข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดไพรีพินาศ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ

 

 


Loading...

ซึ่งได้รับความเตตาจากพระราชชัยสิทธิสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายพระครูอินทวงศ์วิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลโคกสูง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งในการจัดพิธีในครั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติประชาชนทั้งประเทศพร้อมทั้งยังแสดงออกถึงความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมใจรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9

 

 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปชาวชัยภูมิร่วมน้อมใจประกอบพิธีครั้งต่อไปในวันเสาร์ที่ 28 พ.ย.63 และวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค.63 ณ วัดไพรีพินาศ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ เวลาเดียวกันอีกด้วยต่อไป

 

มัฆวาน วรรณกุล ผอ. ศูนย์ข่าวอีสาน The Bangkok Time

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ