Loading...


สธ. เตือนหยุดยาวเลี่ยงที่แออัดสกัดโควิดรอบ2เผยแพร่:21 พ.ย.2563

สธ.เตือนหยุดยาว 4 วัน ไปท่องเที่ยว ระวังสถานที่แออัด ย้ำสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง สแกนไทยชนะ ป่วยให้อยู่บ้าน หลังกลับมาให้สังเกตอาการ

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาว 19-22 พ.ย.นี้ มีประชาชนเดินทางออกไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัดและสถานที่ต่างๆ จำนวนมาก บางสถานที่อาจเกิดความแออัดได้ เช่น ในวัด หรือร้านค้าต่างๆ ขอให้ป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในที่สาธารณะ เว้นระยะห่างเท่าที่ทำได้ ล้างมือบ่อยๆ หากไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ ให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยและหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่แออัดคนรวมกันจำนวนมาก และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ผ่าน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง หากป่วยควรพักรักษาตัวอยู่บ้านให้หายเพื่อไม่นำเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่น

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 

นพ.โสภณ กล่าวว่า นอกจากนี้ การไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ มีอากาศหนาวเย็นอาจทำให้ป่วยเป็นหวัดได้ง่าย ซึ่งอาการของไข้หวัดและโควิด-19 มักมีอาการใกล้เคียงกัน ภายหลังกลับจากเที่ยวให้ทุกคนเฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยของตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ หากป่วยด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ อ่อนเพลีย หรือ “จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส” ถือเป็นอาการเด่นของโรคโควิด-19 ที่องค์การอนามัยโลกระบุ ขอให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทันที


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ