Loading...


“บิ๊กป้อม” ลุยจัดสรรคที่ดินคนจมอบของขวัญปีใหม่เกษตรกร เผยแพร่:20 พ.ย.2563

“บิ๊กป้อม” สั่งจัดสรรที่ดินทำกินช่วยเหลือ แก้ปัญหาความยากจน ล่าสุดใน 3 พื้นที่มีผลผลิตออกจำหน่ายสร้างรายได้แล้ว ถือเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนพี่น้องเกษตรกร

เมื่อวันที่ 20 พ.ย 2563 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยว่า บจธ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และความยากจนของพี่น้องเกษตรกร โดยให้ส่วนราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมบูรณาการกับ บจธ. ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง และยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เนื่องด้วย บจธ. ถือเป็นหน่วยงานรัฐอีกรูปแบบหนึ่งที่มีภารกิจที่ช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน

นอกเหนือจากหน่วยงานรัฐบางหน่วยที่ดำเนินการในพื้นที่ของรัฐอยู่แล้ว โดย บจธ. จะดำเนินการในพื้นที่ของเอกชนในรูปแบบของโฉนด ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบกลุ่มและยังช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินรายบุคคล ทุกโครงการจะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้พึ่งพาตัวเองได้ ให้ความรู้ในการทำเกษตร ร่วมคิดร่วมทำ รวมทั้งสนับสนุนเรื่องสาธารณูปโภค และการตลาด เป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างครบวงจร ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาของที่ดิน ส่งเสริมฝึกอบรมให้สมาชิกได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผลสำเร็จที่ผ่านมา อาทิ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย และวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานราก บ้านช่องโคพัฒนา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ที่เริ่มเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการสนับสนุนจาก บจธ. ช่วง 4-6 เดือนที่ผ่านมา ด้วยการเลือกปลูกพืชผักอายุสั้นผสมผสานกับการทำนา และปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์นั้น

ปรากฏว่าทั้ง 3 พื้นที่สามารถเก็บผลผลิตพืชผักอายุสั้นหลายชนิด เช่น ถั่วฝักยาว แตงกวา พริก ฟักทอง มะเขือเปราะ ผักปลัง (ผังปั๋ง) ผักเชียงดา และผักคะน้าเม็กซิโก จนทำรายได้ได้แล้วบางพื้นที่ เช่น วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ มีการเปิดร้านค้าชุมชนให้สมาชิกหมุนเวียนนำผลผลิตมาจำหน่ายทุกวัน ขณะที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ มีการเปิดจำหน่ายผลผลิตพืชผักอินทรีย์ทุกวันศุกร์ ซึ่งหลังจากเริ่มจำหน่ายช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจจนผลผลิตไม่พอจำหน่าย

 


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ